AddThis Social Bookmark Button

ÇORAPLAR ÜZERİNE MESH VERMEK

SORU … : Hocam bildiğiniz gibi havalar soğudu ve abdest almak bazı kimseler için zorlaştı, Bunlardan birisi de benim... Yani rahatsızlığımdan dolayı abdest alırken ayaklarım üşüyor. Bana bu konuda ne önerirsin, yardımcı olursanız memnun olurum Allah razı olsun.

CEVAP … : Her şeyden önce dinimizde kolaylık kılan Allah’a hamdolsun ... Değerli kardeşim ... ! sen inşaAllah Sabahleyin abdestini aldıktan sonra giymiş olduğun çoraplarının - veya mest giymişsen mestlerinin - üzerine 24 saat boyunca artık mesh edebilirsin... Bu amel, Allah Rasulü s.a.v’in yaptığı bir ameldir...

Bununla beraber şu hususu da güzel anlamamız gerekir ki, bu fetva sadece senin için değildir... Yani, “ benim ayaklarım üşüyor ne yapayım “ dediğiniz için bu sadece ayaklarından rahatsız olanlar için bir fetva değildir... Her Müslüman bu kolaylıktan faydalanabilir.

Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurur :

…..” يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ”………

“ ….. Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez …. “

 
AddThis Social Bookmark Button
DECCAL SOHBETİ

Bilgin Hoca'nın Deccalın çıkışı, sıfatları, Yetenekleri, İsa (as) Yecüc Mecüc ile ilgili ahir zaman sohbeti.


 
AddThis Social Bookmark Button
Amerikada Vatandaşa Kur'an Dinlettik!

Adam Saleh'in hazırladığı bir video. Amerika'da yaşayan, 23 yaşındaki bir Müslüman gençtir... Amerikada Sosyal deney olarak sokaktaki birçok insana KURAN dinleterek ne hissettiklerini sordu. Sonuç İnanılmaz, Mutlaka İzleyin.


 
AddThis Social Bookmark Button
İlah olan sadece Allah

İLLA ALLAH (ilah olan sadece Allah'dırı)bilmeden, LA ILAHE'YE (başka ilah yoktura) davet etmek doğru değildir.

 Zira kişi Allah'dan gayrı ilah edinilenleri inkar edebilmesi için öncelikle tek ilah kabul ettigi Allah' ı tanimali.

Eger bunun aksi dogrudur denilirse, O zaman kişi kimin hatrı, sevgisi veya korkusu  için terk edecek ilahlık iddiasında bulunanları, ilah edinilenleri veya tagutları.

Şimdi sünnete muhalefet ederek imandan önce imanı bozan, tevhidden önce tevhidi bozan meseleleri tebliğ eden kardeşlerimiz insanların zaaflarını kullanarak geri dönülmesi zor olan bir yola teşvik etmektedirler.

"La ilahe illallah" şehadetini "ilah yoktur- Allah dan başka- olarak telakki edip "önce ilahları reddetmek" sonra Allah'a davet etmektir diyenler büyük bir tercüme hatası yapmışlardır.


Zira rasulun uygulaması da önce Allahı tanıtmak Tevhid etmek sonra hayrını reddetmek üzerine bina edilmiştir.
 
AddThis Social Bookmark Button
BERAT KANDİLİ
 
Şaban ayının ortasında kılınan namazın, tutulan orucun ve yapılan ibâdetin fazîletli olduğuna dâir gelen hadisler, zayıf hadisler kısmından değildir. Aksine bunlar, uydurma ve bâtıl hadisler kısmındandır. Bu hadisleri almak, fezâil ve başka konularda bu hadislerin gereğiyle amel etmek helal değildir.
 
Nitekim birçok ilim ehli, bu konuda gelen rivâyetlerin bâtıl ve geçersiz olduğuna hükmetmiştir. Bu âlimlerden bazıları şunlardır:
 
 
-  İbn-i Cevzî; "el-Mevdûât", c: 2, s: 440-445.
 
 
-   İbn-i Kayyim el-Cevziyye; "el-Menâru'l-Munîf"; s: 174-177.
 
 
-  Ebû Şâme eş-Şâfiî; "el-Bâisu alâ İnkâri'l-Bide'i ve'l-Havâdis"; s: 124-137.
 
 
-   Hâfız el-Irakî; "Tahrîcu İhyâi Ulûmiddîn"; s: 582.

 
-   Şeyhuslislâm İbn-i Teymiyye; "Mecmû'u'l-Fetâvâ"; c: 28, s: 138'de bu hadislerin bâtıl olduğu konusunda âlimlerin ittifak ettiklerini nakletmiştir.
 
 
Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin-, "Şaban ayının ortasının (Beraat gecesi) gecesini kutlamanın hükmü" adlı fetvâsında şöyle demiştir:
 
 
 "Hiç şüphe yok ki Şaban ayının ortasının (Beraat gecesi) gecesini namaz veya başka bir ibâdetle tahsis ederek, gündüzünü de oruç tutarak kutlamak, birçok ilim ehli tarafından çirkin bir bid'at olduğu ve bunun temiz İslâm şeriatında hiçbir aslı ve dayanağının olmadığı belirtilmiştir
 Şaban ayının ortasının gecesi olunca gece namaza kalkın, gündüzünde de oruç tutun.Zirâ Allah Teâlâ o gece güneşin batmasıyla birlikte dünya semâsına iner ve şöyle buyurur: Bağışlanma dileyen yok mu onu bağışlayayım.Rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim.Bir derde mübtelâ (hasta) olan yok mu ona âfiyet vereyim..." ( İbn-i Mâce rivâyet etmiş, Elbânî de hadisin uydurma olduğunu belirtmiştir.)
   

Sayfa 2 - 9

SOHBET ARA - video -mp3

 

Kabe Canlı izleYaratılış Gayesi Masaüstü Resimleri
DK_02.jpg
(islami Şehir)
DK_01.jpg
(Zarif Çiçekler)


Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 291 ziyaretçi çevrimiçi