AddThis Social Bookmark Button

Dua

Ebu Hüreyre radıyallahu anhuma Rasülullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu bildirir: Allah katında duadan daha değerli bir şey yoktur.

İsnadı hasendir: İbn Hibban İhsan (867) Buhari el-Edebü’l-Müfred (2/183,712) Hakim (1/490) Kudai Müsnedu’ş-Şihab (2/214 (1213,1214) Beğavi Şerhu’s-Sünne  (5/187,188 (1388) Tayalisi (1/253) Ahmed (2/362) Tirmizi (3367) rivayet etmişlerdir

 
AddThis Social Bookmark Button

Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Sıfatları

Bera (radıyallahu anhuma) der ki: Rasülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) insanların içinde en güzel yüzlü en güzel ahlaklı olanıydı. O ne uzun ne de kısa boylu idi.

İbn Hibban İhsan (8/68 (6252) Müslim (92,93 (2337) Beyhaki Delailu’n-Nübüvve 1/194,223,250,251) Buhari Sahih (3549) Ahmed (4/290) Beğavi Şerhu’s-Sünne (13/223,224 (3645) rivayet etmişlerdir.

 
AddThis Social Bookmark Button

ŞİRK’ÜL EKBER VE ŞİRK’ÜL ASGAR ...

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
Ey Müslüman … ! Unutmaki Allah’u Teala’nın sevmediği en çirkin günah şirk’tir. Bundan dolayı Müslüman bu konuda her zaman uyanık olmalıdır. Şirki ve çeşitleri iyi tanımalıdır.

Bilindiği gibi şirk iki çeşittir. Şirku’l ekber ve Şirku’l asgar. Yani insanı İslam milletinden çıkaran büyük şirk ve çıkarmayan küçük şirk’tir.

Aşağıda zikredeceğimiz hadisi şerifler, şirku’l asgarın isbatını yapan açık delillerdir.

ما أخاف عن محمود بن لبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء

{ …. Mahmud İbnu Lebid r.a'dan, şöyle dedi : Resûlullah s.a.v şöyle buyurdu : " Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir ". Sahabeler dediler ki :" küçük şirk nedir yâ resûlellah ? " Allah Resulü s.a.v'de cevaben " küçük şirk riyadır " buyurdular… }

AHMED : 5 / 428. 23119.N

{ … Şeddat bin Evs r.a'dan. O şöyle dedi : Bizler Allah resulü s.a.v zamanında riya’yı küçük şirk sayardık. }

M.ZEVAİD : 10/222 - BEZZAR : 3565.N - TABERANİ KEBİR : 7160 – EVSAT : 198.N

 
AddThis Social Bookmark Button
Mİ'RAC  KANDİLİ  KUTLAMASI  DİNİMİZDE  VAR  MI … ?
 
Bilindiği üzere Mirac gecesi Recep ayının yirmi yedinci gecesidir. Bu gece   Allah resulü s.a.v’in semalara yükseltildiği gecedir. Ki, onun miraca çıktığı hususunda ehl’i sünnet arasında herhangi bir ihtilaf yoktur. Ve basiretli hiçbir Müslüman da buna itiraz etmemiştir. 
 
 Rabbimiz bu konuda şöyle buyurur :
 
 “ Kulu Muhammedi, geceleyin, Mescid’i haram’dan, kendisine bazı Ayet-lerimizi göstermek için, etrafını mubarek kıldığımız Mescid’i Aksa’ya götüren Allah, her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Her şeyi hakkıyla işiten hakkıyla gören O’dur. “ İsra : 1
 
 “ Andolsun, - Muhammed - onu ( yani Cibrili ) bir de diğer inişte görmüştü. Sidretü'l-Münteha'nın yanında. Ki Cennetü'l-Me'va onun yanındadır. Sidreyi örten örtmekte iken, Göz kayıp-şaşmadı ve ( sınırı ) aşmadı. Andolsun, o, - Muhammed -  Rabbinin en büyük ayetlerinden olanı gördü. “ Necm : 13-14-15-16-17-18
 
AddThis Social Bookmark Button
İşiten Kulağı, Gören Gözü, Tutan Eli, Yürüyen Ayağı,  hadisin izahı:

"Şeyh Useymin"
((( - Kulum,bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder ta ki ben, onu severim.onu sevdim mi işiten kulağı ,gören gözü,tutan eli yürüyen ayağı olurum.Şayet ben den bir istekte buluncak olursa onu mutlaka veririm. Şayet bana sığınacak olursa onu mutlaka sığınmam altına alırım.)))

Bu hadiste geçen : işiten kulağı, gören gözü,tutan eli, yürüyen ayağı nasıl anlamak lazım  diye soruldu.

Bu hadisi kudsi hakkın da  verilecek olan cevap  şudur: ilkin bilinmelidir ki bu hadis sahihtir. Onu Buhari rikak kitabının otuz  sekizinci numaralı tevazu babın da   rivayet etmiştir.(hadis no:6502 ebu hureyre rh.  rivayetli  hadis)

Selef, yani ehli sünnet ,bu hadisin zahir anlamını esas almışlar ve onun  hakiki anlamı üzere kabul etmişlerdir. Fakat bu hadisin  zahir anlamı nedir? diye sorulacak olursa;

Acaba onun zahir anlamı; Allah Teala, veli kulunun kulağın da gözünde ,elin de, ayağın da dogruluga ulaştırır; öyle ki onu  algısı ve ameli, Allah için, Allah ile ve Allah uğrunda olur?

   

Sayfa 6 - 9

SOHBET ARA - video -mp3

 

Kabe Canlı izleYaratılış Gayesi Masaüstü Resimleri
DK_02.jpg
(islami Şehir)
DK_01.jpg
(Zarif Çiçekler)


Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 491 ziyaretçi çevrimiçi