AddThis Social Bookmark Button
İlah olan sadece Allah

İLLA ALLAH (ilah olan sadece Allah'dırı)bilmeden, LA ILAHE'YE (başka ilah yoktura) davet etmek doğru değildir.

 Zira kişi Allah'dan gayrı ilah edinilenleri inkar edebilmesi için öncelikle tek ilah kabul ettigi Allah' ı tanimali.

Eger bunun aksi dogrudur denilirse, O zaman kişi kimin hatrı, sevgisi veya korkusu  için terk edecek ilahlık iddiasında bulunanları, ilah edinilenleri veya tagutları.

Şimdi sünnete muhalefet ederek imandan önce imanı bozan, tevhidden önce tevhidi bozan meseleleri tebliğ eden kardeşlerimiz insanların zaaflarını kullanarak geri dönülmesi zor olan bir yola teşvik etmektedirler.

"La ilahe illallah" şehadetini "ilah yoktur- Allah dan başka- olarak telakki edip "önce ilahları reddetmek" sonra Allah'a davet etmektir diyenler büyük bir tercüme hatası yapmışlardır.


Zira rasulun uygulaması da önce Allahı tanıtmak Tevhid etmek sonra hayrını reddetmek üzerine bina edilmiştir.
 
AddThis Social Bookmark Button
BERAT KANDİLİ
 
Şaban ayının ortasında kılınan namazın, tutulan orucun ve yapılan ibâdetin fazîletli olduğuna dâir gelen hadisler, zayıf hadisler kısmından değildir. Aksine bunlar, uydurma ve bâtıl hadisler kısmındandır. Bu hadisleri almak, fezâil ve başka konularda bu hadislerin gereğiyle amel etmek helal değildir.
 
Nitekim birçok ilim ehli, bu konuda gelen rivâyetlerin bâtıl ve geçersiz olduğuna hükmetmiştir. Bu âlimlerden bazıları şunlardır:
 
 
-  İbn-i Cevzî; "el-Mevdûât", c: 2, s: 440-445.
 
 
-   İbn-i Kayyim el-Cevziyye; "el-Menâru'l-Munîf"; s: 174-177.
 
 
-  Ebû Şâme eş-Şâfiî; "el-Bâisu alâ İnkâri'l-Bide'i ve'l-Havâdis"; s: 124-137.
 
 
-   Hâfız el-Irakî; "Tahrîcu İhyâi Ulûmiddîn"; s: 582.

 
-   Şeyhuslislâm İbn-i Teymiyye; "Mecmû'u'l-Fetâvâ"; c: 28, s: 138'de bu hadislerin bâtıl olduğu konusunda âlimlerin ittifak ettiklerini nakletmiştir.
 
 
Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin-, "Şaban ayının ortasının (Beraat gecesi) gecesini kutlamanın hükmü" adlı fetvâsında şöyle demiştir:
 
 
 "Hiç şüphe yok ki Şaban ayının ortasının (Beraat gecesi) gecesini namaz veya başka bir ibâdetle tahsis ederek, gündüzünü de oruç tutarak kutlamak, birçok ilim ehli tarafından çirkin bir bid'at olduğu ve bunun temiz İslâm şeriatında hiçbir aslı ve dayanağının olmadığı belirtilmiştir
 Şaban ayının ortasının gecesi olunca gece namaza kalkın, gündüzünde de oruç tutun.Zirâ Allah Teâlâ o gece güneşin batmasıyla birlikte dünya semâsına iner ve şöyle buyurur: Bağışlanma dileyen yok mu onu bağışlayayım.Rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim.Bir derde mübtelâ (hasta) olan yok mu ona âfiyet vereyim..." ( İbn-i Mâce rivâyet etmiş, Elbânî de hadisin uydurma olduğunu belirtmiştir.)
 
AddThis Social Bookmark Button
 
AddThis Social Bookmark Button

 
AddThis Social Bookmark Button
ULUDAĞ DERNEĞİ 2016 Sohbet Programları

Uludağ Eğitim ve Araştırma Derneği; Her pazar Genel katılıma açık Ücretsiz Eğitici Sohbet programları düzenlemektedir. Tüm halkımız davetlidir. (Program yatsı namazına mütakip duaçınardaki dernek salonunda yapılmaktadır)
Her ayın ilk haftası pazar akşam 20:30 da Osmangazi Ördekli Kültür Merkezinde; Ebu Said, Abdurrahman Kutluay ve diğer hocalarımızın katılımı ile halkımızın belli konularda eğitimine yönelik özel programlarımız devam etmektedir.
-Programlara katılım ücretsizdir. Bayanlar için ye ayrılmıştır.
7 Şubat 2016 - KAİNATIN KULLUĞU 2. bölüm.DİĞER PROGRAMLAR


P.tesi - Cuma akşamları: Abdullah Hoca ile Kuran dersleri.

Salı Akşamları: Bilgin Hoca ile sohbet Programı.

Çarşamba Akşamları: Mehmet Hoca ile Temelden Akide dersleri.


   

Sayfa 3 - 10

SOHBET ARA - video -mp3

 

Kabe Canlı izleYaratılış Gayesi Masaüstü Resimleri
DK_02.jpg
(islami Şehir)
DK_01.jpg
(Zarif Çiçekler)


Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 307 ziyaretçi çevrimiçi