Click on the slide!

ramazan bayramı, hilal,

Hilal Göründü, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun. 8 Ağustos 2013 Bayram 1.

Devamı...
Click on the slide!

12 TL Bağışla Afrikadaki Müslümanlara Kuran Gönderin.

Devamı...
AddThis Social Bookmark Button
Mİ'RAC  KANDİLİ  KUTLAMASI  DİNİMİZDE  VAR  MI … ?
 
Bilindiği üzere Mirac gecesi Recep ayının yirmi yedinci gecesidir. Bu gece   Allah resulü s.a.v’in semalara yükseltildiği gecedir. Ki, onun miraca çıktığı hususunda ehl’i sünnet arasında herhangi bir ihtilaf yoktur. Ve basiretli hiçbir Müslüman da buna itiraz etmemiştir. 
 
 Rabbimiz bu konuda şöyle buyurur :
 
 “ Kulu Muhammedi, geceleyin, Mescid’i haram’dan, kendisine bazı Ayet-lerimizi göstermek için, etrafını mubarek kıldığımız Mescid’i Aksa’ya götüren Allah, her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Her şeyi hakkıyla işiten hakkıyla gören O’dur. “ İsra : 1
 
 “ Andolsun, - Muhammed - onu ( yani Cibrili ) bir de diğer inişte görmüştü. Sidretü'l-Münteha'nın yanında. Ki Cennetü'l-Me'va onun yanındadır. Sidreyi örten örtmekte iken, Göz kayıp-şaşmadı ve ( sınırı ) aşmadı. Andolsun, o, - Muhammed -  Rabbinin en büyük ayetlerinden olanı gördü. “ Necm : 13-14-15-16-17-18
 
AddThis Social Bookmark Button
İşiten Kulağı, Gören Gözü, Tutan Eli, Yürüyen Ayağı,  hadisin izahı:

"Şeyh Useymin"
((( - Kulum,bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder ta ki ben, onu severim.onu sevdim mi işiten kulağı ,gören gözü,tutan eli yürüyen ayağı olurum.Şayet ben den bir istekte buluncak olursa onu mutlaka veririm. Şayet bana sığınacak olursa onu mutlaka sığınmam altına alırım.)))

Bu hadiste geçen : işiten kulağı, gören gözü,tutan eli, yürüyen ayağı nasıl anlamak lazım  diye soruldu.

Bu hadisi kudsi hakkın da  verilecek olan cevap  şudur: ilkin bilinmelidir ki bu hadis sahihtir. Onu Buhari rikak kitabının otuz  sekizinci numaralı tevazu babın da   rivayet etmiştir.(hadis no:6502 ebu hureyre rh.  rivayetli  hadis)

Selef, yani ehli sünnet ,bu hadisin zahir anlamını esas almışlar ve onun  hakiki anlamı üzere kabul etmişlerdir. Fakat bu hadisin  zahir anlamı nedir? diye sorulacak olursa;

Acaba onun zahir anlamı; Allah Teala, veli kulunun kulağın da gözünde ,elin de, ayağın da dogruluga ulaştırır; öyle ki onu  algısı ve ameli, Allah için, Allah ile ve Allah uğrunda olur?

 
AddThis Social Bookmark Button

FERD VE TOPLUMUN BAŞ BELASI ZİNA بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
Değerli Müslümanlar ! unutmayınız ki toplumu tehdit eden en çirkin şeylerden bir tanesi de, zina’dır…. Bu günahda ; beden ve ruh sağlığı, fert ve aile için büyük tehlike olduğundan ötürü, Allah’u Teala bunu kesin olarak yasaklamış ve haram kılmıştır.
“ … Zinaya yaklaşmayın ki, bir rezilliktir, çok kötü bir yoldur. “ (İsra : 12)

Yine : “ … Onlar ki haklı olmanın dışında Allah’ın yasak ettiği iş olarak insan öldürmezler, zina da etmezler. Çünkü bunu yapan günaha batar. Ona azap katlanır, kıyamet günü, alçaltılarak ebedi kalır orada. “ (Furkan : 68 - 69)

 
AddThis Social Bookmark Button
"Allah'ın, yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır..."

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah'ın, yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır. Allahu Teâlâ'yı zikreden bir cemaate rastlarlarsa, birbirlerini "Aradığınıza gelin!" diye çağırırlar. (Hepsi gelip) onları kanatlarıyla kuşatarak dünya semasına kadar arayı doldururlar. Allah, -onları en iyi bilen olduğu halde- meleklere sorar:
"Kullarım ne diyorlar?"
"Seni tesbih ediyorlar, sana tekbir okuyorlar, sana tahmid okuyorlar. Sana ta'zim (temcîd) ediyorlar" derler. Rabb Teâlâ sormaya devam eder:...
 
AddThis Social Bookmark Button

İSLAM'DA SİHİRBAZIN HÜKMÜ (BÜYÜCÜ)

İbn Baz Hoca Efendi başkanlığındaki Yüksek fetva kuruluna şöyle soruldu: Bir kadına evlenmesi için bir adam tarafından büyü yapıldı. Kadın Cinnet Geçirdi. Sihirbazı medeni mahkeme hakimlerinden biri tutukladı. Soruşturma sonucunda yöneltilen suçun hak olduğuna karar verildi. Hak ettiği had cezası nedir?
CEVAP: Sihirbaz, Sihrinde küfre yolaçacak şeylere başvurursa dinden çıkma cezası ile öldürülür. Haksız yere birinin öldürüldüğü ortaya çıkarsa KISAS yolu ile öldürülür. Küfrü gerektirecek birşey yapmadığı gibi birinide öldürmediyse, öldürülüp öldürülmiyeceği hususunda ihtilaf vardır.
Sahih görüşe göre SİHİRLE iştigali nedeniyle küfre girmiştir ve dinden çıkma cezası ile öldürülür. İmam Ebu Hanife, İmam Malik ve imam Ahmed b. Hambel bu görüştedir. Onlara göre Şu ayet sihir yapan herkezin küfrüne delalet eder...
   

Sayfa 5 - 8

SOHBET ARA - video -mp3

 

Kabe Canlı izleYaratılış Gayesi Masaüstü Resimleri
DK_02.jpg
(islami Şehir)
DK_01.jpg
(Zarif Çiçekler)
Video SohbetlerÜye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 774 ziyaretçi çevrimiçi