Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Sıfatları

AddThis Social Bookmark Button

Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Sıfatları

Bera (radıyallahu anhuma) der ki: Rasülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) insanların içinde en güzel yüzlü en güzel ahlaklı olanıydı. O ne uzun ne de kısa boylu idi.

İbn Hibban İhsan (8/68 (6252) Müslim (92,93 (2337) Beyhaki Delailu’n-Nübüvve 1/194,223,250,251) Buhari Sahih (3549) Ahmed (4/290) Beğavi Şerhu’s-Sünne (13/223,224 (3645) rivayet etmişlerdir.

 

Nafi b. Cubeyr der ki: Ali b. Ebi Talib (radıyallahu anhuma) Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’i vasfettiği zaman şöyle derdi: Rasülullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in başı büyük rengi kırmızıya çalan bir beyazlıktaydı. Sakalı sık ve ğöğüs kılları uzundu.El ve ayakları yoğun olup yürüdüğünde yokuştan iner gibi öne eğilerek yürürdü.Ne önce ne de sonra onun bir benzerini görmedim.

İsnadı hasendir: İbn Hibban İhsan (8/74,75 (6278) Ebu Ya’la (1/303,304 (217,369) Ebu’ş-Şeyh Ahlaku’n-Nebi (s.94) Beğavi Şerhu’s-Sünne (13/221 (3641) rivayet etmişlerdir.

Ebu Hüreyre (radıyallahu anhuma) der ki: Rasülullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den daha güzel bir şey görmedim. Güneş sanki yüzünde parlıyordu. Ondan daha hızlı yürüyeni de görmedim.Sanki yer onun altında dürülüyordu.Biz beraber yürürken (kendisine yetişmek için) kendimizi zorlardık. Ama o kendini zorlamadan yürürdü.

İsnadı sahihtir: İbn Hibban İhsan (8/74 (6276) Ahmed (2/250,280) Tirmizi (3650) Şemail (115) Beğavi Şerhu’s-Sünne  (13/225 (3649)

İbn Ömer (radıyallahu anhuma)  der ki: Rasülullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) saçlarının ön tarafında yirmiye yakın ağarmış saç görüm.

İsnadı hasendir: İbn Hibban İhsan (8/70,71 (6262) Beyhaki Delailu’n-Nübüvve (1/238,239) rivayet etmişlerdir.

Paylaş....

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 625 ziyaretçi çevrimiçi