Haberler

ŞİRK’ÜL EKBER ... VE ... ŞİRK’ÜL ASĞAR

AddThis Social Bookmark Button

ŞİRK’ÜL EKBER ... VE ... ŞİRK’ÜL ASĞAR

Ey Müslüman … ! Unutmaki Allah’u Teala’nın sevmediği en çirkin günah Şirk’tir… Yani kendisine ortak koşmaktır … Bundan dolayıdır ki Müslüman bu konuda her zaman uyanık olmalı, Şirki ve çeşitlerini iyi tanımalıdır... Çünkü Şirk insanı ebedi cehennemde bırakır …

Bilindiği gibi Şirk iki çeşittir. Şirku’l ekber ve Şirku’l asgar… Yani insanı İslam milletinden çıkaran büyük Şirk ve çıkarmayan küçük Şirk’tir…

Aşağıda zikredeceğimiz hadisi şerifler, Şirku’l asğar konusunda bize şunları anlatır ;

ما أخاف عن محمود بن لبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء

{ … Mahmud İbnu Lebid r.a'dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu : " Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir ". Sahabeler dediler ki :" küçük şirk nedir yâ resûlellah ? " Allah Rasulü s.a.v'de cevaben " küçük şirk riyadır " buyurdular… }
Ahmed : 5 / 428. 23119.n

{ … Şeddat bin Evs r.a'dan. O şöyle dedi : Bizler Allah Rasulü s.a.v zamanında riya’yı küçük şirk sayardık. }

Mecmau’z Zevaid : 10/222 - Bezzar Müsned : 3565.N – Taberani Mu’cemu’l Kebir : 7160 – Me’cemu’l Evsat : 198.n

 

Tevazu Sohbeti Mehmet Şahin

AddThis Social Bookmark Button

Tevazu Sohbeti Mehmet Şahin

Tevazu Sohbeti. Mehmet Şahin. Kullara gösterilen tevazu. Mütavazi.

   

Deccal Sohbeti Bilgin Hoca

AddThis Social Bookmark Button
DECCAL SOHBETİ

Bilgin Hoca'nın Deccalın çıkışı, sıfatları, Yetenekleri, İsa (as) Yecüc Mecüc ile ilgili ahir zaman sohbeti.


   

Amerikada sokaktaki birçok insana KURAN dinleterek ne hissettiklerini sordu

AddThis Social Bookmark Button
Amerikada Vatandaşa Kur'an Dinlettik!

Adam Saleh'in hazırladığı bir video. Amerika'da yaşayan, 23 yaşındaki bir Müslüman gençtir... Amerikada Sosyal deney olarak sokaktaki birçok insana KURAN dinleterek ne hissettiklerini sordu. Sonuç İnanılmaz, Mutlaka İzleyin.


   

Halep İçin Yardım

AddThis Social Bookmark Button

Uludağ Eğitim ve Araştırma Derneği, Halepte Katliyama uğrayan ve zorla göçetmek zorunda kalan mazlumlar için yardım kampanyası başlatmıştır.
Değerli katkılarınızı bekliyoruz.   

Sayfa 1 - 12

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 578 ziyaretçi çevrimiçi