Dua ve Zikir Hazinesi

AddThis Social Bookmark Button
AHİRET HAZİNESİ DUA VE ZİKİRLER
  Peygamber efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki: Dikkat edin! size amellerinizin Rabbiniz katında en hayırlısını, en makbulünü, dereccenizi yükseltenini, altın vegümüş infak etmenizden ve düşmanlarınızla karşılaşıp cihad etmenizden sizin için daha hayırlı olanı haber vereyim mi? “Evet söyle ey Allah’ın rasulü” dediler. Cevaben “Allahu Teala’yı zikretmektir” buyurdu. (Sahihû’l – Cami. Hadis no:2629

    Müslüman kardeşim, biraz vaktini ve gayretini alarak karşılığımnda sana büyük sevaplar kazandıran bu birkısım ibadet ve zikirlere elinden geldiği kadar fırsat buldukçadevam et ki ahirette yüce hazinelere sahip olasın. Bunları ailene, evladına ve sevdiklerine hatırlatmayı unutma. Kim bir iyiliğe yol gösterirse o iyiliği yapan gibi olur.

 

  Peygamber efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki: Dikkat edin! size amellerinizin Rabbiniz katında en hayırlısını, en makbulünü, dereccenizi yükseltenini, altın vegümüş infak etmenizden ve düşmanlarınızla karşılaşıp cihad etmenizden sizin için daha hayırlı olanı haber vereyim mi? “Evet söyle ey Allah’ın rasulü” dediler. Cevaben “Allahu Teala’yı zikretmektir” buyurdu. (Sahihû’l – Cami. Hadis no:2629)

   Salihlerden  biri derki: Kıyamet günü amellerin sevaplarından örtü kaldırıldığında Allah’ı zikretmekten daha faziletli bir sevap görmeyecekler ve topluluklar ah çekip; “Bize zikirden daha kolay ne vardı ki” diyecekler.

 

1-“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) efendimiz bir gün sabah namazını kılınca, seccadesinin üzerinde oturan hanımı Cüveyriyye’nin yanından ayrılıp gitmiş, kuşluktan sonraCüveyriyye (aynı yerinde zikrederek) otururken geri gelmiş ve: “Bırakıp gittiğim haldeduruyorsun (hiç yerinden kımıldamadın galiba?)” diye sormuş. “Evet” cevabı üzerine şunu söylemiştir: “Ben senden ayrıldıktan sonra dört kelime(lik bir dua)yı üçkere okudum. Eğer bunlardan hâsıl olan sevab tartılacak olsa, senin burada sabahtan beri okuduğun duaların sevabına denk olur. O dua şudur: “Sübhânallahi ve bihamdihi adede halkıhî ve rıdâ nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelimâtigî. (Allah’ı mahlukatı sayısınca, nefsinin rızasınca, kelimelerinin adedince tesbih(noksanlıklardan tenzih) ederim.” (Müslim)

 

 

2- “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) efendimiz buyurdu ki: İstiğfar dualarının efendisi şudur: “Ey Allah’m sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum, gücümün yettiğince ahdin ve vaadin üzereyim. İşlemiş olduğum günahın şerrinden sana sığınıyorum. Bana olan nimetimi sana itiraf ediyorum. Günahımı itiraf ediyorum, beni bağışla, şüphesiz günahları senden başkası bağışlayamaz.” Her kim bunu gündüz söylese ve akşam olmadan önce ölürse; işte o cennet ehlindendir. Yine her kim akşamleyin inanarak bunu söylerse vesabah olmadan önce ölürse; işte o cennet ehlindendir.” (Buhari)

3- Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) hazretleri buyurdular ki: “Kim faydasıız konuşmaların çok olduğu biryere oturur da, oradan kalkmazdan önce şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur: Allahım! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şâhadet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyor (af taleb ediyorum)” (Sahihû’l – Cami. Hadis no:6192)

4- Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Ezanı işittiği zaman kim: “Allahümme Rabbe hâzihi’dda’veti’ttâmme ve’ssalâti’lkâime âti Muhammedeni’l-Vasîlete ve’lfadîlete veb’ashu makâmen mahmûdeni’llezî va’adtehu. (Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammed’evesîleyive fazîleti ver. O’nu, vaadettiğin makam-ı Mahmûd’a eriştir.) Derse, ona Kıyâmet günü mutlaka şefaatim helal olur.” (Buhari)

5- Kim de bir günde yüz kere “Sübhanâllahi ve bihamdihi” derse hataları dökülür, hatta denizini köpüğü kadar (çok )olsa bile” (Buhari, Müslim)

6- “ Kim;” La ilâhe illâllahu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’ltamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” duasını bir günde yüz kede söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevap verilir, ayrıca kendisine yüz sevab yazılır ve yüz günahı silinir. Bu, ayrıca o gün akkşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha faziletli bir amel de getiremez,” (Buhari, Müslim)

7- Her kim akşamladığında “O’nun ismiyle beraber ne yerde ne de gökte hiç bir şeyin zadad veremediği, işiten ve bilen Allah’ın adıyla” diye üç kez tekrarlarsa sabaha kadar belalardan uzak kalır. Ve her kimde sabahleyin üç kez söylerse akşama kadar belalardan uzak olur. (Sahihil- Cami. Hadis no; 6426)

8- Her kim “Rab olarak Allah’tan, din olarakislamdan, peygamber olarak Muhammed (S.A.V)den memnunum” derse cennet ona vacip olur, (Sahihil- Cam.i Hadis no; 6428)

9- Her kim çarşıya girdiğinde “ tek bir Allah’tan başka ilah yoktur. Ortağı yoktur. Mülk ve hamd O’nundur. Hayat verir ve öldürür. Ve o ölmeyecek diridir. İyilik O’nun elindedir. Ve O herşeye gücü yetendir. “ Derse Allah ona binlerce sevap yazar, binlerce günahını siler. Derecesi binlerce yükselir. Ve cennette onun için bir ev inşa edilir. (Sahihil- Cami. Hadis no; 6221)

10- Her kim “Yüce Allah’ı tesbih eder ve överim.” Derse cennette onun için hurma ağacı dikilir. (Sahihil- Cami. Hadis no; 6429)

11- Her kim sabahladığında ve akşamladığında” Yüce Allah’ı tesbih eder ve överim.”Diye yüz kere dersye kıyamet günü onun getirdiğinden daha faziletlisini getirecek kimse yoktur. Ta ki daha fazla söylemiş olmasın, (Müslim)

 

12- Her kim evinden çıkınca “Allah’ın adıyla, Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet Allah'tandır" derse kendisine: "İşine bak, korkma birşey olmaz ve korundun da" denir, şeytan ondan yüz çevirir. (Sahihil- Cami. Hadis no; 6419

13- Her kim erkek ve kadın insanların bağışlanması için dua ederse Allah ona her erkek ve kadın mü’min bir iyilik sevabı verir.

14- “Subhanallahi velhamdu lillahi ve lailahe illallahu vallahu ekber (Allah yücedir ve hamd O’nadır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür.)” Diye söylemem bana güneşin  üzerime doğguğu herşeyden daha sevgilidir. (Müslim)

15- Yer yüzünde bir kimse”lailahe illallahu vallahu ekber vela kuvvete illabillahi (Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah büyüktür. Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi olan yoktur.” Derse hataları bağışlanır. (Sahihil- Cami. Hadis no; 5636)

16- Her kim yemekten sonra “Benim gücüm kuvvetim imkanımda olmayan bu yemekte beni doyuran ve rızıklandıran Allah’a hamdolsun” derse geçmiş günahları bağışlanır. (Sahihil- Cami. Hadis no; 6086)

17- Muhakkak ki “ Sübhanallahi velhamdu lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber (Allah’ı tesbih ederim, hamd Allah’a dır, Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah enbüyüktür.” Diye söylemek Ağacın yapraklarını düktüğü gibi günahları döker. (Sahihil- Cami. Hadis no; 2089)

18- Kim engüzel şekilde abdest alıp; “Şahitlik ederim ki ortağı olmayan tek bir Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed (S.A.V) de onun kulu ve elçisidir. Allah’ım beni çok tevbe edenlerden eyle. Allah’ım beni Temizlenenlerden eyle.” Derse cennetin sekiz kapısı da ona açılır ve dilediğinden içeri girer. (Sahihil- Cami. Hadis no; 6167)

 

19-  Söylemesi dilde hafif mizanda ağır Rahman’a sevgili iki kelime (cümle) vardır. “Sübhanallahi bihamdihi sübhanallahilazim. (Allah’ı tesbih ederim ve O’na hamdeder O’nu yüceltirim.)” (Buhari, Müslim)

20- Kim bana birkez selam ederse, Allah onaon kez selam eder, onun on günahını bağışlar ve on derece onu yükseltir. (Sahihil- Cami. Hadis no; 6359)

 

21- Kim sabah namazını kılarsa Allah’ın korumasında olur. (Müslim)

 

22- Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar oturup Allah’ı zikrederse sonra iki rekat namaz kılarsa, bu onun için tam bir hac ve umre yapmış gibi sevap olur. (Sahihil- Cami. Hadis no; 6346)

 

23- Kim Yatsıyı cemaatle kılarsa gecenin yarısını namazla geçirmiş gibi olur. Kim de sabahı cemaatle kılarsa gecenin tümünü namazla geçirmiş gibi olur. (Müslim)

 

24- Kim üzerine namaz kılınıncaya kadar cenazede hazır bulunursa kendisi için bir kî rat  sevab vardır. Kim de cenaze gömülünceye kadar hazır bulunursa iki kîratlık sevab vardır. Bir kîrat’ın miktarı Uhud dağı kadardır.” (Müslim)

 

25- Kim öğle namazından önce dört, sonrasında da dört rekat sünnet namaz kılarsa Allah ona cehennemi haram kılar. (Sahihû’l – Cami. Hadis no; 6364)

26- Kim sabah ve ikindi namazını kılarsa cennete girer. (Müslim)

 

27- İnsanlar, eğer ezan okumak ile namazın ilk safında yer almada ne (gibi bir hayır ve bereket) olduğunu bilseler, sonrada bunu elde etmek için kur’a çekmekten başka çare kalmasaydı, mutlaka kur’aya baş vururlardı. Eğer camiye erken gitmenin sevabını bilseler, birbirleriyle yarış ederlerdi. Yine insanlar yatsı ve sabah namazındaki hayrı bilselerdi sürünerek de olsa iki namaza gelirlerdi. (Buhari, Müslim)

 

28- Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. (Müslim)

 

29- Kim sünnetten olan şu on iki rekat sünnete devam ederse Allah cennette onun için bir eve inşa eder. Öğle namazından önce dört sonrasında iki rekat, akşam namazından sonra iki rekat, yatsıdan sonra iki rekat ve sabahtan önce iki rekat. (Sahihû’l – Cami. Hadis no; 6183)

 

30- Kim evide temizlendikten sonra Allah’ın evlerinden birine (camiye) Allah’ın fazlından birini yerine getirmek için giderse iki adımından birisi bir günahını siler, diğeri onu bir derece yükseltir. (Müslim)

 

31- Cuma günü kim güzelce yıkanır (camiye gitmek için) erken davranır ve yaya olarak yü-rür, imama yakın oturur ve (hutbeyi) konuşmadan dinlerse, evinden camiye kadar atmış olduğu tüm adımlar oruç ve namaz sevabı yazılan bir sünnet ibadet (kabul edilir). (Sahihû’l – Cami. Hadis no; 6405)

 

32- Her aydan üçgün oruç tutan senenin tümünü oruç tutmuş gibi olur. (Sahihû’l – Cami. Hadis no; 6324)

 

33- Kim Allah yolunda 1 gün oruç tutarsa Allah onun yüzünü cehennemden yetmiş yıl uzaklaştırır.  (Buhari, Müslim)

 

34- Kim Ramazan orucunu tutar ve Şevval’den altı gün daha ona ilavederse senenin tümünü oruç tutmuş gibi olur. (Sahihû’l – Cami. Hadis no; 6327)

 

35- arefe gününün orucu bir yıl öncesine ve bir yıl sonrasına kefaret olur, Aşure günü orucu geçen bir yıla kefaret olur. (Müslim)

36- Ebu Hureyre (r.a.) der ki: Bana dostum(Hz. Peygamber) üç şey tavsiye etti: Her aydan üç gün oruç tutmamı, iki rekatlık duha namazını ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı. (Buhari, Müslim)

37- Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır.Ve bu sevap benzerlerinin on katıdır. Ben elif, lam, mim bir harf demiyorum, bilhakis elif bir harf, lam bir harf, mim bir harf. (Sahihû’l – Cami. Hadis no; 6469)

 

38- Kim “Kul hüvellahu ahadı” on kez okursa Allah ona cennette bir ev yapar. (Sahihû’l – Cami. Hadis no; 6472)

 

39- Cuma günü kim Kehf suresini okursa Allah onunla Kabe arasında onun için bir nur aydınlatır. (Sahihû’l – Cami. Hadis no; 6471)

 

40-Kim Bakara suresinin son iki ayeti (Ameneresulü) geceleri okursa o ikisi ona yeter. (Buhari, Müslim)

41- Kim her farzın arkasından Ayetel-kürsiyi okursa onun cennete girmesine ölümden başka hiçbir şey engel olmaz. (Sahihû’l – Cami. Hadis no; 6464)

 

42-Kehf suresinin ilk on ayetini ezberleyen deccal fitnesinden korunur. (Müslim)

43- Tebareke suresi kabir azabına engeldir.  (Sahihû’l – Cami. Hadis no; 3643)

 

44- “Kul hüvellahu ahad” ve “Muavezeteyn” surelerini akşam ve sabah üç kez okuman seni her kötülüğe karşı korur. (Sahihû’l – Cami. Hadis no; 4406)

45- Ezan ve kamet arasında yapılan dua reddedilmez. (Sahihû’l – Cami. Hadis no; 3408)

46- Kim Müslüman kardeşinin gıyabında dua ederse, onun vekili olan Allah, “Amin, sanada aynısı olsun” der. (Müslim)

47- Kim engüzel şekilde abdest alırsa Günahları tırnak ucuna varıncaya kadar bedenini terk eder. (Müslim)

48- Kim Allah yolundaki bir gaziyi donatırsa o da savaşmış olur, kimde Allah yolunda bir gazinin ailesini arkasından hayırla gözetir ve kollarsa o dahi savaşmış olur.  (Buhari, Müslim)

49- Kim helal kazancından bir miktar hurma tasaddukta bulunursa, ki Allah helal kazançtan başkasını kabul etmez, onu engüzel şekilde kabul eder. Tasadduk sahibinin malına dağ kadar oluncaya dek bolluk verir tıpkı sizden birisinin tayı büyütüp küheylan yapması gibi. (Buhari, Müslim)

50- Kim bir mü’minin dünya sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntısından birini giderir. Kim zor durumda olan birine kolaylık sağlarsa, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık sağlar. (Müslim)

 

51- Dikkat edin size onunla Allah ın dereceleri yükselttiği ve günahları sildiği amelleri göstereyim mi? Çirkinliklere karşı abdesti güzelce almak, cami yolundaki adımların çokluğu, namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, İşte bağlılık budur, İşte bağlılık budur. (Sahihû’l – Cami. Hadis no; 2618)

 

52- Ey Abdullah ibn Kays! Sana cennet hazinelerinden bir hazine olan kelimeyi öğreteyimmi? La havle ve la kuvvete illa billah. (Güç ve Kudret ancak Allah’a aittir.) (Buhari, Müslim)

 

53- Ben ve yetime bakan kimse şöleyiz; (Hz. Peygamber) orta parmağı ile baş parmağını yan yana getirip aralarını açıp kapayarak işaret etti. (Buhari)

54- Müslüman bir kişi hasta bir müslüman kardeşini sabah ziyaret ederse yetmiş bin melek akşam oluncaya kadar ona dua eder. Bu ziyareti onun için cennette bir hurma ağacı olur. (Sahihû’l – Cami. Hadis no; 5767)

55- Kim bir iyiliğe yol gösterirse o iyiliği yapan kadar sevap alır. (Müslim)

Paylaş....

Yorumlar  

 
+1 #4 Site yönetim 2012-02-29 12:16 Guraba, Teşekkür ederiz, Bahsettiğiniz düzeltmeyi yaptık, eğer başka hatalarla karşılaşırsanız lütfen bildirin düzeltelim. allah hayrınızı arttırsın.
 
 
+2 #3 guraba 2011-12-19 20:17 es selamu aleykum…latin harflerle yazılan bazı dualarda harf hataları olmuş..düzeltip yeniden eklerseniz inşaAllah insanlar doğru birşekilde not edip ezberleyebilirl er..örneğin..La ilâhe illâllahu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’ltamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr duasındaki lehu\'ltamdü_lehu\'lhamdü olacaktı..
 
 
+1 #2 Administrator 2010-08-21 12:31 Aleykumselam ve rahmetullah.

-Bu Duaların bazıları Husnul Muslim, adındaki küçük cepboy duakitabında var.
En kapsamlısı dua ve zikirlerin İMAM NEVEVİ nin ELEZKAR- Dua ve Zikirler kitabında.
www.yaratilisgayesi.com
 
 
+2 #1 ebu_yahya 2010-08-07 12:22 Esselamu aleykum akhiler

bu dualar arapçalarıyla basılmış bir kitapta yok mu bilgilendirirse niz seviniriz.

Allaha emanetolun
 

Yorum Yazabilmek için Üye olmalısınız.

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 895 ziyaretçi çevrimiçi