ŞİRK’ÜL EKBER ... VE ... ŞİRK’ÜL ASĞAR

AddThis Social Bookmark Button

ŞİRK’ÜL EKBER ... VE ... ŞİRK’ÜL ASĞAR

Ey Müslüman … ! Unutmaki Allah’u Teala’nın sevmediği en çirkin günah Şirk’tir… Yani kendisine ortak koşmaktır … Bundan dolayıdır ki Müslüman bu konuda her zaman uyanık olmalı, Şirki ve çeşitlerini iyi tanımalıdır... Çünkü Şirk insanı ebedi cehennemde bırakır …

Bilindiği gibi Şirk iki çeşittir. Şirku’l ekber ve Şirku’l asgar… Yani insanı İslam milletinden çıkaran büyük Şirk ve çıkarmayan küçük Şirk’tir…

Aşağıda zikredeceğimiz hadisi şerifler, Şirku’l asğar konusunda bize şunları anlatır ;

ما أخاف عن محمود بن لبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء

{ … Mahmud İbnu Lebid r.a'dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu : " Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir ". Sahabeler dediler ki :" küçük şirk nedir yâ resûlellah ? " Allah Rasulü s.a.v'de cevaben " küçük şirk riyadır " buyurdular… }
Ahmed : 5 / 428. 23119.n

{ … Şeddat bin Evs r.a'dan. O şöyle dedi : Bizler Allah Rasulü s.a.v zamanında riya’yı küçük şirk sayardık. }

Mecmau’z Zevaid : 10/222 - Bezzar Müsned : 3565.N – Taberani Mu’cemu’l Kebir : 7160 – Me’cemu’l Evsat : 198.n

، عَنْ أَبِي سَعيِد ٍ؛ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَتَذَكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ. فَقَالَ : أَلاَّ أُخْبِرُكُمْ بَمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّال ِ؟ قَالَ ، قُلْنَ : بَلَى. فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ : أَنْ يَقُومُ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صلاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ .

{ … Ebu Said el-Hudri r.a'dan, şöyle dedi : Bir gün bizler kendi aramızda mesihu'd-deccal'dan konuşurken Allah Rasulü s.a.v çıka geldi. - Bize hitaben - şöyle buyurdular :


" Benim yanımda sizin için mesihu'd-deccal'dan daha korkulu bir şeyi size haber vereyim mi ? " Bizde " Evet yâ Rasûlellah haber verin " dedik. O " gizli şirk " tir buyurdular. Kişi namaz kılmaya kalkar da birisinin kendisine baktığını anlayınca namazını güzelleştirir " dedi. }

İbni Mace : 10.c.4204.n – Beyhaki : 2/291

Zikri geçen bu delillerden anlaşıldığı gibi küçük şirk riyadır, gösteriştir … Bu arada hazır yeri gelmişken şunu ifade etmem gerekir ki ; son zikredilen hadisi şerife eğer dikkat edilirse kişinin, namaz kıldığı halde bu ibadet içerisinde az da olsa bir riyakarlık ve gösteriş yapması küçük şirk olarak kabul edilmiştir… Dolayısıyla, bu ibadeti toptan terk etmenin cürmü de büyük şirktir… Yani insanı dinden çıkaran Şirktir...

Büyük şirk konusunda Rabbimiz kerim kitabında ve Rasulü s.a.v de hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır :

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“ Hep Allah’a dönüp itaat edin, O’ndan korkun ve namazınızı kılında müşriklerden olmayın ”

Rum : 31

Bu Ayet’i celilenin açık ve net ifadesinin yanında Allah Rasulü s.a.v de bir çok hadisi şeriflerinde namazı bilerek terk etmenin Şirk olduğunu haber vermektedir.

عَن أَنَس بْن مَالِك، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال : ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة. فإذا تركها فقد أشرك .

{ ... Enes İbn Malik r.a’dan şöyle dedi : Nebiyyi s.a.v buyurduki : Kişi ile şirk arasında namazı terketmekten başka bir şey yoktur. Onu terk ettiği zaman şirk koşmuştur. }

İbni Mace : 3.c.1080.n

{ … Ebu Süfyan’dan ,dedi ki : Ben Cabir’den duydum şöyle diyordu : Ben Nebiyyu s,a.v’den işittim şöyle bururuyordu : Şüphesizki kişi ile şirk ve küfür arasındaki şey sadece namaz’dır. }
Müslim : 1.c.82.n – Ebu Davud : 5.c,4678.n

Dolayısıyla Şirk denildiği zaman bu, Şirku’l ekber ve Şirku’l asğar diye iki kısma ayrılır. Yani insanı İslam milletinden çıkaran büyük Şirk ile çıkarmayan küçük Şirk’tir.

Eğer büyük Şirk çeşitlerinden birkaç misal verecek olur isek ;

= Allah’tan başkasından yardım istemek veya beklemek …

= Allah’tan başkasına sığınmak …

= Allah’tan başkasının gaybı bildiğine inanmak …

= Allah’tan başkasının kalpleri okuduğuna inanmak …

= Allah’tan başkasına kurban kesmek …

= Allah’tan başkasının rızık vereceğine inanmak …

= Allah’tan başkasının ( dini konularda ) kanun ve hüküm koyacağına inanmak …

= Allah’tan başkasının fayda ve zarar vereceğine inanmak …

= Allah’ın isim ve sıfatlarını mahlukatın isim ve sıfatlarına benzetmek … gibi vesaire şeylerdir…

Kim bu konularda bilerek Allah’a ortak koşarsa kafir ve müşrik olur… Ve o kimsenin yeri ebedi ateştir …

Küçük Şirk çeşidi ise, - az önce de değindiğimiz gibi - genellikle ibadetlerde gösteriş, riyakarlık yapmak olduğu gibi, bilgisizce bazı batıl ifadeler kullanmak da bu babtan sayılmıştır…

= Allah ve sen sözünü kullanmak …

= Allah’tan başkası adına yemin etmek …

= Az daha gelmeseydin bu iş şöyle olacaktı …

= Sen olmasaydın ben kurtulamazdım … gibi sözler…

“ … İbni Abbas r.a dan. Bir adam Nebi s.a.v'e şöyle dedi : " Allah ve sen dilersen " Bunun üzerine Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : " Beni Allah'a ortak mı koştun ? Bilakis " sadece Allah dilerse " de."

Ahmed : 1/283 - 2557.n - Ebu Davud : 5.c.4980.n

Değerli kardeşlerim … ! ne yazıkki küçük Şirk, inananların çoğundan sudur eden bir Şirk çeşididir…

{ … İbni Abbas r.a diyor ki : Allah’a denk tutmak şirk’tir ve bu şirk karanlık bir gecede, kara bir taşın üstündeki karıncanın kıpırdamasından daha gizlidir. Şöyle ki, senin : “ Allah ve hayatın hakkı için “ yahut “ Allah ve hayatım hakkı için “ deyişin : “ Şu köpekcik olmasaydı veya şu ördekler olmasaydı mutlaka hırsız girerdi “ demen, bir kimsenin arkadaşına : “ Allah ve sen dilediniz de bu iş oldu “ veya “ Allah ve filan adam olmasaydı “ demesi hep şirk olan hususlardır. Sakın Allah ile beraber bir başkasını zikretme. }

Heysemi Mecmau’z Zevaid : 4/177 - Mervezi Müsned : 89.S.17. el Albani İrvau Ğalil : 2562

Gizli Şirk bu kadar sinsi ise, bu konuda bundan kurtulmak için ne yapmalıyız derseniz eğer … Bu konuda yine örnek ve önderimiz Muhammed s.a.v’in sünnetine başvurmalıyız.

Allah Rasulü s.a.v bizlere bu çirkin Şirkten kurtulmanın yolunu şöyle anlatmaktadır :

“ Şirk bu ümmette karıncanın hareketinden daha gizlidir. Sahabeler : Ya Rasulallah ondan nasıl kurtulabiliriz, dediklerinde. Rasulullah s.a.v :

اَللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَناَ أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِماَ لاَ أَعْلَمُ

“ Allahümme İnni Euzu Bike En Uşrike Bike ve Ene A‘lemu ve Esta’firuke Lima La A‘lemu “
“ Ey Allah’ım ! bilerek sana bir şeyi ortak koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden yaptığımdan da senden bağışlanma isterim “ dersiniz buyurdu. “

Ahmed : 4/403 - 5 / 384.394.398 – Mervezi Müsned : 17.n – İbni Kayyum : Ed-dau ve’d devau : 235.s - Sahihu’l-Câmi : 3/233 - Sahihu’t-Terğib ve’t-Terhib : 1/19

Rabbim bizleri şirkin her çeşidinden uzak eylesin … AminPaylaş....

Yorum Yazabilmek için Üye olmalısınız.

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 582 ziyaretçi çevrimiçi