AddThis Social Bookmark Button

FERD VE TOPLUMUN BAŞ BELASI ZİNA بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
Değerli Müslümanlar ! unutmayınız ki toplumu tehdit eden en çirkin şeylerden bir tanesi de, zina’dır…. Bu günahda ; beden ve ruh sağlığı, fert ve aile için büyük tehlike olduğundan ötürü, Allah’u Teala bunu kesin olarak yasaklamış ve haram kılmıştır.
“ … Zinaya yaklaşmayın ki, bir rezilliktir, çok kötü bir yoldur. “ (İsra : 12)

Yine : “ … Onlar ki haklı olmanın dışında Allah’ın yasak ettiği iş olarak insan öldürmezler, zina da etmezler. Çünkü bunu yapan günaha batar. Ona azap katlanır, kıyamet günü, alçaltılarak ebedi kalır orada. “ (Furkan : 68 - 69)

 
AddThis Social Bookmark Button
"Allah'ın, yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır..."

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah'ın, yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır. Allahu Teâlâ'yı zikreden bir cemaate rastlarlarsa, birbirlerini "Aradığınıza gelin!" diye çağırırlar. (Hepsi gelip) onları kanatlarıyla kuşatarak dünya semasına kadar arayı doldururlar. Allah, -onları en iyi bilen olduğu halde- meleklere sorar:
"Kullarım ne diyorlar?"
"Seni tesbih ediyorlar, sana tekbir okuyorlar, sana tahmid okuyorlar. Sana ta'zim (temcîd) ediyorlar" derler. Rabb Teâlâ sormaya devam eder:...
 
AddThis Social Bookmark Button

İSLAM'DA SİHİRBAZIN HÜKMÜ (BÜYÜCÜ)

İbn Baz Hoca Efendi başkanlığındaki Yüksek fetva kuruluna şöyle soruldu: Bir kadına evlenmesi için bir adam tarafından büyü yapıldı. Kadın Cinnet Geçirdi. Sihirbazı medeni mahkeme hakimlerinden biri tutukladı. Soruşturma sonucunda yöneltilen suçun hak olduğuna karar verildi. Hak ettiği had cezası nedir?
CEVAP: Sihirbaz, Sihrinde küfre yolaçacak şeylere başvurursa dinden çıkma cezası ile öldürülür. Haksız yere birinin öldürüldüğü ortaya çıkarsa KISAS yolu ile öldürülür. Küfrü gerektirecek birşey yapmadığı gibi birinide öldürmediyse, öldürülüp öldürülmiyeceği hususunda ihtilaf vardır.
Sahih görüşe göre SİHİRLE iştigali nedeniyle küfre girmiştir ve dinden çıkma cezası ile öldürülür. İmam Ebu Hanife, İmam Malik ve imam Ahmed b. Hambel bu görüştedir. Onlara göre Şu ayet sihir yapan herkezin küfrüne delalet eder...
 
AddThis Social Bookmark Button

KANDİL GECELERİNİ KUTLAMA
GELENEĞİNİN ŞER'Î DAYANAKLARI
 
Doç. Dr. Mustafa DÖNMEZ

Giriş :Günümüz İslam dünyasında ve özellikle de ülkemizde, kutlanagelen  Mevlit, Regaib, Miraç, Berat gibi bazı kandil geceleri bulunmaktadır. Araştırmamızda sözkonusu kandil gecelerini kutlama geleneğinin şer'i dayanakları tespit edilmeğe çalışılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili olarak İslam alimlerinin görüşleri belirtilmiş ve bu geceleri kutlamanın meşrû olup olmadığı hususunda tatminkar bir sonuca varılmaya çalışılmıştır. Cenab-ı Hâk’dan niyazımız, bu çalışmamızın müslümanlar için faydalı olması dileğidir.

1.     Mevlit Kandili  :İsminden de anlaşıldığı üzere Peygamber (s.a.v.)’in doğduğu gece olup, Rabi’u’l-Evvel  ayının on ikinci gecesine rastlamaktadır. Ancak hz. Peygamberin bu gecede doğduğu konusunda ihtilaf olduğu bilinmektedir.[i] Ayrıca bu gecenin ne fazileti ve ne de kutlanması konusunda hiç bir rivayet sabit olmamıştır. Kaldıki ne Peygamberimiz (s.a.v.) ne ashabı ve ne de selef-i salihin bu geceyi kutlamış değildir.

 
AddThis Social Bookmark Button

İBN KESİR TEVSİRİ

RUM SURESİ

 (Sûre Mekke'de Nazil Olmuştur)
Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
1 — Elif, Lâm, Mîm.
2 — Rumlar yenildiler.
3 — Yakın bir yerde. Ama onlar, bu yenilgilerinden sonra gâlib geleceklerdir.
4 — Birkaç yıl içinde. Eninde sonunda emîr Allah'ındır. O gün mü'minler de sevinecekler.
5 — Allah'ın yardımı ile. O dilediğine yardım eder ve O, Aziz'dir, Rahîm'dir.
6 — (Bu) Allah'ın va'didir. Allah va'dinden asla caymaz, ama insanların çoğu bilmezler.
7 — Onlar dünya hayatının yalnız dış yüzünü bilirler. Ve onlar âhiretten ise gafillerdir.

   

Sayfa 7 - 9

SOHBET ARA - video -mp3

 

Kabe Canlı izleYaratılış Gayesi Masaüstü Resimleri
DK_02.jpg
(islami Şehir)
DK_01.jpg
(Zarif Çiçekler)


Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 357 ziyaretçi çevrimiçi