AddThis Social Bookmark Button

İSLAM'DA SİHİRBAZIN HÜKMÜ (BÜYÜCÜ)

 İbn Baz Hoca Efendi başkanlığındaki Yüksek fetva kuruluna şöyle soruldu: Bir kadına evlenmesi için bir adam tarafından büyü yapıldı. Kadın Cinnet Geçirdi. Sihirbazı medeni mahkeme hakimlerinden biri tutukladı. Soruşturma sonucunda yöneltilen suçun hak olduğuna karar verildi. Hak ettiği had cezası nedir?

CEVAP: Sihirbaz, Sihrinde küfre yolaçacak şeylere başvurursa dinden çıkma cezası ile öldürülür. Haksız yere birinin öldürüldüğü ortaya çıkarsa KISAS yolu ile öldürülür. Küfrü gerektirecek birşey yapmadığı gibi birinide öldürmediyse, öldürülüp öldürülmiyeceği hususunda ihtilaf vardır.
Sahih görüşe göre SİHİRLE iştigali nedeniyle küfre girmiştir ve dinden çıkma cezası ile öldürülür. İmam Ebu Hanife, İmam Malik ve imam Ahmed b. Hambel bu görüştedir. Onlara göre Şu ayet sihir yapan herkezin küfrüne delalet eder...

"Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan tıynetli insanların) uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Fakat şeytanlar, insanlara sihri ve (özellikle de) Babil’deki Hârût ve Mârût adlı iki meleğe ilham edilen (sihr)i öğretmek suretiyle küfre girdiler. Hâlbuki o iki melek, “Biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre girme” demedikçe, kimseye (sihir) öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı...(Bakara 102)
Buharinin Sahihinde , Bicale bin Abde'den şöyle rivayet edilmiştir. Hz. Ömer "Her Sihirbazı erkek ve kadını öldürün" diye ferman yazdı. Biz de Üç sihirbazı öldürürdük.
İmam Maliğin rivayet ettiğine göre Mü'minlerin annesi Hafsa da (r.a.) sihir yapan bir cariyesinin öldürülmesini emretmiş ve öldürülmüştür. Cündüp'den de (R.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sihirbazın cezası Kılıçla vurulmasıdır. Bunu Tirmizi rivayet etmiş ve endoğrusu bu sözün (Nebi s.a.v. sözü değilde) Cündüp (r.a.) sözü olduğudur.
-Buna Göre Sorulan sorunun cevabı; alimlerin görüşlerinin en doğrusuna göre sihirbaz öldürülür, şeklinde olur. Sihrin yapılıp yapılmadığını tespit edecek ve bu cezayı verecek ise müslümanların işlerini üstlenmiş bulunan müslüman yöeticilerdir. Fesadı def etmek ve kargaşa kapısını kapısını kapatmak için böylr yapmalıdır.

(Fetva edDaime, Fetva no:4804)

www.yaratilisgayesi.com

Paylaş....

Yorum Yazabilmek için Üye olmalısınız.

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 485 ziyaretçi çevrimiçi