ÇORAPLAR ÜZERİNE MESH VERMEK

AddThis Social Bookmark Button

ÇORAPLAR ÜZERİNE MESH VERMEK

SORU … : Hocam bildiğiniz gibi havalar soğudu ve abdest almak bazı kimseler için zorlaştı, Bunlardan birisi de benim... Yani rahatsızlığımdan dolayı abdest alırken ayaklarım üşüyor. Bana bu konuda ne önerirsin, yardımcı olursanız memnun olurum Allah razı olsun.

CEVAP … : Her şeyden önce dinimizde kolaylık kılan Allah’a hamdolsun ... Değerli kardeşim ... ! sen inşaAllah Sabahleyin abdestini aldıktan sonra giymiş olduğun çoraplarının - veya mest giymişsen mestlerinin - üzerine 24 saat boyunca artık mesh edebilirsin... Bu amel, Allah Rasulü s.a.v’in yaptığı bir ameldir...

Bununla beraber şu hususu da güzel anlamamız gerekir ki, bu fetva sadece senin için değildir... Yani, “ benim ayaklarım üşüyor ne yapayım “ dediğiniz için bu sadece ayaklarından rahatsız olanlar için bir fetva değildir... Her Müslüman bu kolaylıktan faydalanabilir.

Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurur :

…..” يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ”………

“ ….. Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez …. “

Bakara : 185

{ … Abdullah ibn Ömer r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Muhakkakki Allah’u Teala kendisine isyan edilmemesini sevdiği gibi, tanımış olduğu ruhsatların yapılmasını da sever. }

Ahmed : 2/108.5832.n – İbn Huzeyme : 3/ 2027 – Heysemi : 3/4939 – Bezzar : 988-999 – Taberani kebir : 11880 – İbni Hibban : 354 – Camiu’s Sağir : 1/1894

{ … Mugire b. Şu’be r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v abdest aldı, çoraplarının ve ayakkabılannın üzerine meshetti. }

Ebu Davud : 1.c.159.n - Tirmizi : 1.c.99.n - İbni Mace : 2.c.559.n - İbni Ebi Şeybe 1/215! İbni Hibban 1338-el-İhsan İbni Huzeyme 198 Tabarani 20/996 Tahavi 1/97-el-Meani Hakim 1/169 Beyhaki 1/28 Ahmed 4/252 Albani 101 -el-İrva

{ … İbnu’l-Haris,den şöyle dedi : Cerir r.a yu Su kabından abdest alırken gördüm, o mestleri üzerine meshetti. Ben :
-Mestlerinin üzerine meshediyor musun ? dedim. Cerir :
-Ben Rasulullah s.a.v’i böyle yaparken gördüm, dedi…… }

İbn Carud : 81 Buhari : 387-Ter : 480 Müslim : 272/72 Ebu Avane : 1/254-255 Nesei : 118 Tirmizi : 93 İbni Mace : 543 İbni Hibban : 1335-el-İhsan İbni Huzeyme : 186 Humeydi : 797 Dare kutni : 1/193 Beyhaki : 1/270-273 Tabarani : 2421-2430 Abdurrezzak : 756-757 Ahmed : 4/358-361-364

{ … Mugire b. Şu’be r.a şöyle dedi : Ben Rasulullah s.a.v’i mestlerinin üzerine meshederken gördüm. }

İbn Carud : 85 Ebu Davud : 161-162 Tirmizi : 98 Tayalisi : 692 Dare kutni : 1/195 Ahmed : 4/245

ÖNEMLİ BİR İZAH : Üzerine mesh edilecek çoraplar hakkında geçmişte olduğu gibi zamanımızda da delilsiz körü körüne ileri geri konuşanlar olmuştur… Yani ; efenim o mesh edilecek çorap çok kalın olmalıymış ... attığında ayakta duracak şekilde kalmalıymış ... veya ... su geçirmemeliymiş ... herhangi bir deliği falan olmamalıymış ... tipinde şeyler...

Halbu ki bu hususta İslam, her hangi bir açıklama ve kayıt yapmadan sadece çorap demiştir. Dolayısıyla İslamın şart koşmadığı veya herhangi bir kayıt getirmediği mes’elelerde, insanların kafalarına göre şartlar koşması veya bir kayıt getirmesi pek itibara alınmaz...

YIRTIK VEYA DELİK TE OLSA ÇORAP VE MESTLER ÜZERİNE MESH YAPILACAĞI

“ … Sevri r.h şöyle demiştir : Ayağına ilişik olduğu müddetçe onun üzerine mesh et. Devamla der ki : Muhacirlerin ve Ensarın mestleri yırtık, yamalı ve parça parça değil miydi ? . “

Abdurrezzak : 1/194.753.n – Beyhaki : 1/283 – Muhalla : 2/100

Ebu Îsa şöyle demekte ; ilim ehlinden birçoğunun ifadesi budur. Bunu ayrıca Süfyan es-Sevri, İbnu’l-Mübarek Şafiî, Ahmed ve İshak söylemiştir. Bunlar ; altı taban olmasa dahi kalın çorabın üzeri mesholunabilir, demişlerdir.

Ebu Îsa diyor ki ; Salih bin Muhammed et-Tirmizi Ebu Mukatil es-Semerkandî’den şöyle işittiğini söylemekte ; Ölüm hastalığında iken Ebu Hanife’nin yanına girdim. Su getirtti ve abdest aldı. Ayağında çorab vardı çorablarının üzerini meshetti. Sonra da ; “ bugün daha önce yapmadığım bir şeyi yaptım. Altında taban olmadığı halde çoraplarımın üzerini meshettim “ dedi.

Tirmizi : 1.c.99.nolu hadisin izahında ..

Ayağımıza giydiğimiz çorap nasıl olursa olsun, onları önce abdest alarak giymiş isek, mukim için 24 saat, seferi için de 3 gün onların üzerlerine mesh edebiliriz.

{ … Huzeyfe b. Sabit ve Ebu Bekere r.a şöyle dediler : Rasulullah s.a.v mestler üzerine meshetmenin müddetini, seferi olan için üç gün üç gece, mukim olan için de bir gün bir gece olarak takdir etti. }

İbn Carud : 86-87 Ebu Davud : 157 Tirmizi : 95 İbni Mace : 554 İbni Hibban : 1329-el-İhsan Humeydi : 435 Tabarani : 3749-M.Kebir Dare kutni : 1/194 Beyhaki : 1/277-281 Beğavi : 237-eş-Şerh Abdurrezzak : 790 Ahmed : 5/214

Paylaş....

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 357 ziyaretçi çevrimiçi