İlah olan sadece Allah

AddThis Social Bookmark Button
İlah olan sadece Allah

İLLA ALLAH (ilah olan sadece Allah'dırı)bilmeden, LA ILAHE'YE (başka ilah yoktura) davet etmek doğru değildir.

 Zira kişi Allah'dan gayrı ilah edinilenleri inkar edebilmesi için öncelikle tek ilah kabul ettigi Allah' ı tanimali.

Eger bunun aksi dogrudur denilirse, O zaman kişi kimin hatrı, sevgisi veya korkusu  için terk edecek ilahlık iddiasında bulunanları, ilah edinilenleri veya tagutları.

Şimdi sünnete muhalefet ederek imandan önce imanı bozan, tevhidden önce tevhidi bozan meseleleri tebliğ eden kardeşlerimiz insanların zaaflarını kullanarak geri dönülmesi zor olan bir yola teşvik etmektedirler.

"La ilahe illallah" şehadetini "ilah yoktur- Allah dan başka- olarak telakki edip "önce ilahları reddetmek" sonra Allah'a davet etmektir diyenler büyük bir tercüme hatası yapmışlardır.


Zira rasulun uygulaması da önce Allahı tanıtmak Tevhid etmek sonra hayrını reddetmek üzerine bina edilmiştir.
Paylaş....

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 329 ziyaretçi çevrimiçi