Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş yada Kayıt.    Kayıp Parola?

Cenahiyye Harbiyye
(1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
Alta gitSayfa: 1
BAŞLIK: Cenahiyye Harbiyye
#14
Cenahiyye Harbiyye 14 Yıl, 3 Ay önce Karma: -10
AddThis Social Bookmark Button
2- Cenahiyye) İkinci fırka Abdullah b Muaviye b Abdullah b Cafer Zü’l Cenaheyn’in(1) taraftarlarıdır. Bunlar Abdullah b Muaviye’nin şunları iddia ettiğini ileri sürerler: Tıpkı yer elması ve çayırın toprakta bitmesi gibi ilim de kalpte biter Ruhlar bir bedenden diğerine geçmek süretiyle tenasüh eder. Nitekim Allah’ın ruhu Adem, aleyhisselam’da idi sonra tenasüh ederek kendisine kadar gelmiştir.Kendisinin Rab ve nebi kullarının da tarafları olduğunu iddia etmiştir. Bunlar kıyameti inkar ederler ve dünyanın fani olmadığını iddia ederler. Leşi içkiyi ve diğer haramları helal görürler Allah’ın İnanıp iyi işler yapanlara bundan böyle kötülüklerden korunup inandıkları ve iyi işler yaptıkları sonra yasaklardan kaçınıp onların yasaklığına inandıkları ve yine korunup iyilik ettikleri takdirde daha önce yediklerinden ötürü bir günah yoktur(2) ayetini tevil ederler (3)

(1)- Abdullah b Muaviye b Abdillah b Cafer b Ebi Talib (ölm 129/746-47) Haşimoğullarının cömertlerindendir Cafer’i Tayyar’ın oğlunun torunudur Mervan b Muhammed’in son dönemlerinde Küfe’de isyan etmiştir Emevi komutanı Abdullah b Ömer tarafından bozguna uğratılmıştır Sonra Horasan’a geçmiştir.Ebu Müslim tarafından hapsedilmiş ve öldürülmüştür Onun taraflarına Cehaniyye denir. İbn Sa’d Tabakat V/392 İbn Kuteybe el-Maarif 207 Taberi Tarih VII/302 -308-319-352-371-74-405-563 İbnu’l-Cevzi Telbis 119 İbu’l-Esir el-Kamil V/5.36.56

(2)- Maide 5/93

(3)- Makalatül’l-İslamiyyin ve İhtilafu’l-Musallin.s.36

3- Harbiyye: Üçüncü fırka Abdullah b Amr b Harb’ın taraftarlarıdır Bunlar Harbiyye denir Ebu Haşim Abdullah b Muhammed b el-Hanifiyye’nin ruhunun Amr b Harb’e hülül ettiğini ve Ebu Haşim’in onu imamete tayin ettiğini iddia ederler.(1)

(1)- Abdullah b Amr b Harb el-Kindi Önceleri Beyan b Sem’an’ın görüşündeyken sonra Allah’ın ruhunun Ebu Haşim’den kendisine geçtiğini iddia etmiştir. Bağdadi el-Fark 40,41,243 İsferaini et-Tebsir 19.73 Makalatül’l-İslamiyyin ve İhtilafu’l-Musallin.s.36
editor
Administrator
Gönderiler: 82
graph
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Son Düzenleme: 27/03/2010 22:32 Düzenleyen editor.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 
Üste gitSayfa: 1

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 468 ziyaretçi çevrimiçi