Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş yada Kayıt.    Kayıp Parola?

el-Hatib el-Bağdadi el-Cami li Ahlakir Ravi
(1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
Alta gitSayfa: 1
BAŞLIK: el-Hatib el-Bağdadi el-Cami li Ahlakir Ravi
#114
el-Hatib el-Bağdadi el-Cami li Ahlakir Ravi 12 Yıl, 11 Ay önce Karma: -10
AddThis Social Bookmark Button
el-Hatib el-Bağdadi el-Cami li Ahlakir Ravi ve Adabi’s-Sami

HADİS ÖĞRENİMİNDE NİYET

Hadis öğrencisinin ilk işi hadis öğrenmedeki niyetini Allah rızası temeline dayandırmasıdır Çünkü Amellerin değeri niyetlere göredir her kişinin eline geçeçek olan da niyet ettiğidir.

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

Ömer Bin Hattab şöyle diyordu; Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;

Şüphesiz ameller, niyetlerle beraberdir. Kişiye de ancak niyet ettiği vardır. Kimin hicreti Allah ve Rasulu için ise, hicreti Allah ve Rasulünedir. Kimin hicreti de kavuşacağı bir dünyalık veya bir kadın nikahlamak için ise, onun hicreti de ancak niyet ettiği şeyedir.

Buhari(1/2, 8/175, 9/29) Müslim (1907) Ahmed(1/25, 43) Ebu Davud(2201) Tirmizi(1647) Nesai(1/58,7/13) İbni Mace(4227) İbni Mübarek Zühd(62) İbni Huzeyme(142) Şerhus Sünne(1/401) Darekutni(1/51) Ebu Nuaym Hilye(6/343,8/42) Beyhaki(1/41, 2/14, 7/341) Hatib(4/244, 9/326) İbni Abdillberr Temhid(7/106,9/201) Tahavi Meanil Asar(3/97) Humeydi(28) Tarihu İsfehan (2/13,227) Razi İlel(362) El Fakih vel Mütefekkı(2/25) Camiu Beyanil ilm(3/96) Zadul Mead(5/2188) Şeceri Emali (1/9) İbni Kesir Bidaye(10/118) Nevafihul Atire(289) İbni Kesir Tefsir(2/345) Fethul Bari(1/9)Hadis ilmini Allah için öğrenmek isteyen yücelir dünya ve ahirette mes’ud olur Başka niyetlerle bu ilmi isteyen dünya ve ahirette me’yus ve perişan olur.

Hadis öğrencisi hadisi dünyalıklara kavuşmak ve servet kazanmaya vesile edinmekten kaçınmalıdır Zira ilmiyle böyle şeylerin peşine düşenlere yönelik ağır tehditler vardır.

أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها
قال الشيخ الألباني : صحيح

Ebu Hüreyre’den rivayet oldunduğuna göre Hz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim kendisiyle Allah’ın rızası taleb edilecek bir ilmi dünyalıklara kavuşmak niyetiyle tahsil ederse kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz buyurmuştur.Ebu Davud İlim 12 İbn Mace Mukaddime 23 Ahmed b Hanbel Müsned II.338 Şeyh Elbani dedi ki:sahih’tir

Hammad b Seleme Hadis ilmini Allah rızasından başka amaçla öğrenen kendi kendisini aldatır demiştir.İbn Abdilberr Camiu beyani’l-ilm I.191

Hadis öğrencisi övünme ve gösterişten sakınmalı hadis öğrenmekten maksadı asla riyasete geçmek çevre edinmek meclisler akdetmek olmamalıdır. Zira alimlerin uğradığı dahili afetler hep bu bozuk düşüncelerinden kaynaklanır.

ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار ( حسن ) المشكاة 225 و 226

Abdullah b Ömer’den rivayet oldunduğuna göre Hz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ulema ile yarışmak ya da cahillere gösteriş yapmak için ilim öğrenmeye kalkışanları belki insanlar istikbal edip alkışlarlar fakat onların yeri cehennemdir buyurmuştur.İbn Mace Mukaddime.23 Şeyh Elbani dedi ki hasen’dir Sahıhu Süneni İbn Mace Mişkat 225-226

Hadis öğrencisi hadisi rivayet için değil riayet (yaşamak) için bellemelidir Çünkü ilimleri rivayet için öğrenenler çoktur Fakat gereğine riayet edenler pek azdır Çoğu var olanlar yok gibi çoğu alim cahil gibidir Nice hadis ravileri vardır ki o hadisten üzerine hiçbir iz yoktur Hadisin hükmüyle amel etmeyen onu bilmeyenden farklı değildir.

Hadis öğrencisi Allah’ın kendisine ilmiyle neyin peşinde olduğunu soracağını ve ilmiyle amel edip etmemesine göre muamele edeceğini aklından çıkarmamalıdır.

بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تزول قدم بن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيما علم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من حديث الحسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد

قال الشيخ الألباني : حسن

İbn Mes’ûd (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:Kıyamet günü hiç kimse beş şeyin hesabını vermeden bir yere kıpırdayamaz Ömrünü nerede tükettiği gençliğini nerelerde geçirdiği malını nerede kazanıp nerelere harcadığı ilmiyle ne tür ameller işlediği.Tirmizi Sıfatu’l-kıyame.2416 Şeyh Elbani dedi ki:hasen

Bir adam gelip Hz Peygamber’e Cehaletin aleyhime delil olmasını ne giderir.? Diye sordu Hz Peygamber İlim buyurdu Peki ilmin aleyhime delil olmasını ne önler diye sordu Bu kes Hz Peygamber Amel buyurdu.İbn Abilberr Cami II.11

Ali b Ebi Talib de ulemaya şöyle hitab etmiştir: Ey ilim erbabı öğrendiklerinizle amel ediniz Zira gerçek alim bildiğiyle amel eden ve ameli ilmine uyan kişidir.

Süfyan da şöyle der: Eğer bildiğimle amel edersem insanların en alimi benim demektir Eğer bildiğimle amel etmezsem dünyada benden daha cahil kimse yoktur.
editor
Administrator
Gönderiler: 82
graph
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Son Düzenleme: 11/03/2011 14:18 Düzenleyen editor.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 
Üste gitSayfa: 1

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 783 ziyaretçi çevrimiçi