Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş yada Kayıt.    Kayıp Parola?

Hammâd b. Zeyd (ö.179/795)
(1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
Alta gitSayfa: 1
BAŞLIK: Hammâd b. Zeyd (ö.179/795)
#99
Hammâd b. Zeyd (ö.179/795) 13 Yıl, 11 Ay önce Karma: -10
AddThis Social Bookmark Button
Hammâd b. Zeyd (ö.179/795)

Sâbit b. Eslem’den rivayette bulunanlardan biri de Hammâd b. Zeyd’dir. Cerîr b. Hâzim ailesinin mevlâsı olan Hammâd’ın künyesi ise Ebû İsmâîl’dir. Buhârî, Târîhu’l-kebîr III, 25; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, VII, 239; Zehebî, a.g.e., VII, 456-457; İbn Hacer Tehzîbü’t-Tehzîb III, 9

H. 98 yılında doğan Hammâd b. Zeyd’in rivayetleri Kütüb-i sitte’de yer almaktadır Hammâd b. Zeyd, Enes b. Sîrîn, Amr b. Dînâr ve Sâbit el-Bünânî gibi kimselerden rivayette bulunmustur. Kendisinden ise İbrâhim b. Ebû Able, Süfyân, Su’be ve Abdullah b. Mübârek gibi kimseler rivayette bulunmustur. Zehebî, a.g.e., VII, 461,456,557; İbn Hacer, a.g.e., III,9. 11 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl,VII, 239 240-242 245

Abdurrahman b. Mehdî, yasadıkları zaman diliminde insanların dört imamı vardı. Bunlar Kûfe’de Süfyân es-Sevrî, Hicâz’da Mâlik, Sam’da Evzâ’î ve Basra’da Hammâd b. Zeyd’dir . Zehebî, Siyer, VII, 458; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, VII, 245; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, III, 10

Yahyâ b. Ma’în ise onun hakkında Hammâd b. Zeyd’den daha sebt kimse yoktur derken Yahyâ b. Yahyâ ise Hammâd’dan hafızası daha kuvvetli bir baska seyh görmedim değerlendirmesini yapmıstır. Zehebî, Siyer,VII, 458

Ahmed b. Hanbel de onun değerini söyle ortaya koymustur; Hammâd, Müslümanların imamlarındandır ve dindar birisidir. Hammâd b. Zeyd, bana Hammâd b. Seleme’den daha sevimli gelmektedir. Zehebî, Siyer VII, 458; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl VII, 247; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb III, 10

Abdurrahman b. Mehdî ise sünneti ve sünnete dehalet eden hadisi Hammâd’dan daha iyi bilen bir baskasını görmediğini söylemistir. Zehebî, Siyer VII, 458; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl VII, 246; ibn Hacer Tehzîbü’t-Tehzîb III, 10

İlmî yönü hakkında yapılan değerlendirmelere gelince Ahmed b. Abdullah el-İclî onun sika, dört bin hadisi yazmadığı halde ezbere muhafaza eden biri olarak zikretmistir. Zehebî, Siyer VII, 458 Aynı zamanda onun rivayet ettiği bütün hadisleri ezbere bildiği de rivayet edilmistir. Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl., VII, 239; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl VII, 251

Abdurrahman b. Hırâs ise Hammâd’ın hadiste hiç hata yapmadığını söylemistir. Zehebî, Siyer VII, 458

Zehebî yaptığı değerlendirmede; “Ulemâ arasında Hammâd’ın durumunu söyle ortaya koymustur; Hammâd, selefin önderlerinden, huffâzın mutkın olanlarından ve rivayet ettiği hadislerde galat olmayanlarındandır Aynı sekilde onun sika, sebt, huccet ve kesîru’l-hadîs değerlendirmeleri olduğu da görülmektedir. Zehebî, Siyer, VII, 461 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, VII, 250; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, III, 10

Hammâd b. Zeyd ile Hammâd b. Seleme birçok hadis seyhinden beraberce rivayette bulunmuslardır. Zehebî, Siyer VII, 464

Buhâri, İbn Ebû’l-Esved’in onun vefâtı hakkında 179 tarihini söylediğini nakletmektedir. Buhârî, Târîhu’l-kebîr, III, 25; Zehebî, Siyer VII, 461; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb III, 11
editor
Administrator
Gönderiler: 82
graph
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 
Üste gitSayfa: 1

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 572 ziyaretçi çevrimiçi