Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş yada Kayıt.    Kayıp Parola?

Haccâc (ö. 145/762)
(1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
Alta gitSayfa: 1
BAŞLIK: Haccâc (ö. 145/762)
#101
Haccâc (ö. 145/762) 13 Yıl, 8 Ay önce Karma: -10
AddThis Social Bookmark Button
Haccâc (ö. 145/762)

Ebû Ertâd Haccâc b. Ertâd b. Sevr b. Hûbeyr b. Serâhîl b. Kâ’b b. Selmân b. ‘Âmîr b. Hârîs b. Sa‘d b. Mâlik b. Nehaî Hocaları: Sâbît b. ‘Ubeyd, Hasan b. Sa‘d, Hâkim b. ‘Uteybe, İbn ‘Abdurrahman, Zeyd b. Cübeyr, Simâk b. Harb, ‘Âmîr es-Sa’bî, ‘Abdullah b. ‘Abdullah er-Râzî, ‘Atâ’ b. Ebû Rabâh, ‘İkrime, Hisâm b. ‘Urve.

Ögrencileri: İsmâ‘îl b. ‘Ayyâs, Hafs b. Kays, Hammâd b. Zeyd, Ziyâd b. ‘Abdurrahman, ‘Abdullah b. el-Mübârek, Süfyân es-Sevrî, ‘Abdullah b. Nümeyr, ‘Abdürrezzâk, Fudayl b. ‘Amr, Kâsım b. Nâfî‘, Mu’temir b. Süleymân.

İbn Sa‘d (230/844) onu dokuzuncu tabakada zikretmis ve zayıf oldugunu nakletmistir. Buhârî (256/870) onun metruk oldugunu vurgulamıstır. Ebû’z-Zur’a (264/877), onun için “sadûk ama müdellestir.” demistir. Ebû Bekir el-Hatîb onun âlim ve hadîs hâfızı oldugunu söylemistir. Ebû Hâtim (277/890) sadûk oldugunu belirtmis; ama onun zayıf râvîlerden tedlis yaptıgını ve onun hadîsleriyle delil getirilemeyecegini ifade etmistir. Nesâî (303/915) onun için “hâfızası pek güçlü degildir.” Demistir. İBN SA‘D, et-Tabakât, I, 131; BUHÂRÎ, et-Târîhu’l-kebîr, II, 378; el-MİZZÎ, Tehzîb, V, 420–428

el-‘Ukaylî (322/934) de hadîslerinin kabul edilmedigini belirtmistir İbn Adî (365/975) onun hakkında “zayıftır” ifadesini kullanmıstır. el-‘UKAYLÎ, ed-Duafâ, I, 277–280 İBN ADÎ, el-Kâmil, II, 222–228

Altı yüz tane müdelles rivâyetinin oldugu belirtilmistir. İbn Ma‘în (233/847), hâfızasının güçlü olmadıgını ve onun hadîslerinin alınmamasını istemistir. Dârekutnî (385/995) onun hadîsleriyle ihticac edilmez demistir. ZEHEBÎ, Mizân, I, 458–461
Yahyâ b. Sa‘îd ondan hadîs rivâyet etmekten çekinmistir. Ayrıca onun hakkında (ضعيف ضعيف) ifadesini kullanmıstır. Cuma namazına katılmadıgı da nakledilmistir. İBN HİBBÂN, el-Mecrûhîn, I, 269–273 Hicri 145 yılında ölmüstür.
editor
Administrator
Gönderiler: 82
graph
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Son Düzenleme: 31/07/2010 15:24 Düzenleyen editor.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 
Üste gitSayfa: 1

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 641 ziyaretçi çevrimiçi