Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş yada Kayıt.    Kayıp Parola?

Humeyd b. Ebû Humeyd (ö.143/760)
(1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
Alta gitSayfa: 1
BAŞLIK: Humeyd b. Ebû Humeyd (ö.143/760)
#100
Humeyd b. Ebû Humeyd (ö.143/760) 13 Yıl, 7 Ay önce Karma: -10
AddThis Social Bookmark Button
Humeyd b. Ebû Humeyd (ö.143/760)

Humeyd b. Ebû Humeyd et-Tavîl, künyesi Ebû Ubeyde’dir Rivayetleri Kütüb-i sitte’de yer almaktadır. Zehebî, Siyer VI, 163; İbn Hacer Tehzîbü’t-Tehzîb III, 38; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, VII, 355

Kendisi Enes b. Mâlik, Sâbit el-Bünânî ve Hasan-ı Basrî gibi kimselerden rivayette bulunmustur Kendisinden ise kız kardesinin oğlu Hammâd b. Seleme b. Dînâr, Yahyâ b. Saîd el-Ensârî, Hammâd b. Zeyd ve Süfyân gibi meshur kimseler rivayette bulunmuslardır. Zehebî, Siyer VI, 164; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb III, 38; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, VII, 355 Zehebî, Siyer, VI, 164; İbn Hacer, Tehzîb, III, 38; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, VII, 356-357-358

İbn Abbâs’ın vefat ettiği yılda, yani h. 68’de doğmustur. Zehebî, Siyer VI, 163

İlmî yönü hakkında yapılan değerlendirmelerde ise İbn Hacer, İbn Main’den gelen rivayette, İcli’nin “sika”, Ebû Hatim’in ise “sika” ve “la be’se bih” değerlendirmelerini nakletmistir. İbn Hacer, Tehzîb,., III, 39; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, VII, 359

İbn Hacer, İbn Adiy’den naklen Humeyd’in çok müstekîm rivayeti olduğunu söylemistir. İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb III, 40

Nesai “sika”, İbn Sa’d da “sika ve kesiru’l-hadis” olduğunu belirtmis ve Enes b. Mâlik’ten tedliste bulunduğu da nakledilmistir. İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb III, 40 Zehebî bu bilgiyi verdikten sonra bunun bir kusur olarak kabul edilmeyeceğini zira sika bir râvîden tedliste bulunduğunu söylemistir. Bkz., Zehebî, a.g.e., VI, 165

Hammâd b. Seleme’den gelen bir rivayette Humeyd’in Hasan’ın kitaplarını aldığı sonra da neshedip geri verdiği belirtilmistir. Zehebî, Siyer VI, 165; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb., III, 39; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, VII, 360

Humeyd et-Tavîl h. 143 senesinde 75 yasında namaz kılarken vefat etmistir. Zehebî, a.g.e., VI, 167; İbn Hacer Tehzîbü’t-Tehzîb III, 40 Mizzî Tehzîbü’l-Kemâl, VII, 363
editor
Administrator
Gönderiler: 82
graph
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 
Üste gitSayfa: 1

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 1418 ziyaretçi çevrimiçi