Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş yada Kayıt.    Kayıp Parola?

Müslim b. el-Haccâc rahımullah
(1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
Alta gitSayfa: 1
BAŞLIK: Müslim b. el-Haccâc rahımullah
#68
Müslim b. el-Haccâc rahımullah 14 Yıl önce Karma: -10
AddThis Social Bookmark Button
Müslim b. el-Haccâc b. Müslim b. Verd, Ebu’l-Huseyn el-Kuşeyrî en Nîsâbûrî. Büyük imam, hâfız ve Buhâri’nin Sahîh’inden sonra en sağlam hadis kitabı olan Sahîh’in sâhibi. H. 204 yılında doğan İmam Müslim, 218 yılında henüz 14 yaşındayken hadis dinlemeye başlamıştır. İmam Ahmed, İshâk b. Râhûye ve Dârimî gibi pek çok âlimden hadis rivâyet etmiştir. Kendisinden de Tirmizî, İbn-i Huzeyme ve Abdurrahmân b. Ebî Hâtim gibi bir çok âlim hadis rivâyet etmiştir. Kendisi hocaları içinde en çok Buhârî’den etkilendiğini söyler. Hâfız Ebû Ali en-Nîsâbûrî: “Gök kubbe altında Müslim’in kitabından daha sahih bir kitap yoktur” demiştir. Zehebî bu söze “herhalde kendisine Sahîh-i Buhârî ulaşmasa gerek” kaydını düşmüştür. Hakkında Muhammed b. Beşşâr: “Dünyânın (hadis) hafızları dörttür: Rey’de Ebû Zür’a, Nisâbûr’da Müslim, Semerkand’da Abdullah ed-Dârimî ve Buhâra’da Muhammed b. İsmâîl” derken İshâk el-Kevsec O’na: “Allah seni müslümanlar için bâki kıldığı sürece hayırdan yoksun kalmayız” demiştir. İmam Müslim, Sahîh’inin dışında Kitâbu’l-Akrân, Kitâbu’l-Efrâd ve Kitâbu’l-‘İlel gibi daha pek çok eserin sahibidir. H. 261 yılında 53 yaşındayken vefat etmiştir. Bk. Tezkiretü’l-Huffâz (2/588-590); Siyer (12/557-580); Tehzîbu’t-Tehzîb (10/114-116); Şezerâtü’z-Zeheb (2/144-145).
editor
Administrator
Gönderiler: 82
graph
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 
Üste gitSayfa: 1

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 279 ziyaretçi çevrimiçi