AddThis Social Bookmark Button
Katil Peres Süleyman Demirel’e ne anlatmış?
En yüksek dereceden Mason olduğu kulaktan kulağa dolaşan Süleyman Demir’in şimdiki İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile arasında geçen ilginç diyalog Sütun Haber'de...
Yıl 1996. Filistin meselesinin görüşüldüğü uluslar arası bir toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve İsrail Başbakanı Şimon Peres katılmışlardır. Şimon Peres kürsüde konuşurken Süleyman Demirel’e dönerek şu sözleri söyler:
Geçenlerde sınırda bir Arap vatandaşla konuşuyordum. Sorunları nasıl aşarız diye sordum. Bana şöyle dedi:

- Vallahi beyim, biz Mısır’ın egemenliğinde yapamayız.
- Peki, ne yapalım?
- Sizin de egemenliğinizde yaşayamayız, çünkü siz Yahudi’siniz.
- O halde?
- Vallahi, siz iyisi mi, bizi Osmanlıya bağlayın. 

Fikret Bila, “Kutsal Topraklardaki Uçurum”, Milliyet, 16 Mart 1996


Paylaş....

Yorum Yazabilmek için Üye olmalısınız.

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 331 ziyaretçi çevrimiçi