AddThis Social Bookmark Button
 

Kiyamet_alametleri_k.pngKIYAMET ALAMETLERİ

""Yeni Çıktı."" 

Herkezin ençok merak ettiği konulardan biri olan "Kıyamet Alametleri" Hadis yayınları tarafından geçen ay kapsamlıbir kitap halinde piyasaya çıkarıldı. Bu kitabın diğerlerinden en büyük farkı, Tamamen kuran ayetleri ve sahih hadislerinden hazırlanmış olmasıdır. Çok sayıdaki konuyla alakalı Nebevi haberlerden istifade edilerek, Vahye dayalı olmayan Uydurma bilgiler yada zayıf hadisler ayrılmıştır. Tamamen Güvenerek okuya bileceğiniz faydalı bir eser.
İÇİNDEKİLKER
ÖNSÖZ
GİRİŞ
1. Ahiret Gününe İmânın Önemi Ve Bunun İnsanın Davranışları Üzerindeki Etkisi
2. Kıyametin İsimleri
3. Âhâd Hadislerin Akîdede Delil Olması
4. Rasûlüllâh (s.a.v)’İn Gelecekte Olacak Şeylerden Haber Vermesi
5. Kıyamet Ne Zaman Kopacak
6. Kıyamet Vaktinin Yaklaşması


BİRİNCİ BÖLÜM

KIYAMET ALÂMETLERİ
- Kıyamet Alâmetlerinin Anlamı
- Kıyamet Alâmetlerinin Kısımları
- Kıyametin Küçük Alâmetleri

1-Rasûlüllâh (s.a.v)’in gönderilmesi:
2. Rasûlüllâh (s.a.v)’in vefatı:
3- Kudüs’ün Fethi:
4- ‘Amvâs’ta ortaya çıkan Tâun (vebâ) Hastalığı:
5- Malın Çoğalması ve Sadaka Verilecek Kişinin Bulunmaması:
6- Fitnelerin Ortaya Çıkması:
A- Fitnelerin doğu tarafında ortaya çıkması:
B- Osman (s.a.v)’nun Öldürülmesi:
C- Cemel Savaşı:
D- Sıffîn Savaşı:
E- Hâricîlerin çıkması:
F- Harre Savaşı
G- Kur’ân’ın mahlûk olduğu fitnesi:
H- Geçmiş ümmetlerin âdetlerine uymak:
7- Peygamberlik iddiasında bulunanların ortaya çıkması:
8- Güvenliğin artması:
9- Hicâz’da ateş çıkması:
10- Türklerle Savaş:
11- Acemlerle savaş:
12- Emanetin kaybolması:
13- İlmin kaldırılmasıyla birlikte cahilliğin çoğalması:
14- Polislerin ve Zâlim idarecilerin yardımcılarının çoğalması:
15- Zinanın yaygınlaşması:
16- Faizin yayılması:
17- Çalgı aletlerinin çoğalması ve bunların helal sayılması:
18- İçkinin çok içilmesi ve helal sayılması:
19- Mescitlerin süslenmesi ve bununla övünmek:
20- Binaların yükseltilmesi:
21- Cariyenin efendisini doğurması:
22- Öldürmenin çoğalması:
23- Zamanın birbirine yaklaşması (kısalması):
24- Alış-veriş merkezlerinin birbirine yakın olması:
25- Bu ümmet içinde şirk (koşanların) görülmesi:
26- Kötülüğün (fuhş) artması, akrabalığın kesilmesi ve kötü kom-şuluk:
27- Yaşlıların gençlere benzemesi:
28- Şiddetli cimriliğin artması: 
29- Ticaretin artması:
30- Depremlerin çoğalması:
31- Yere batma, mesholma (şekli değiştirme) ve taşlanmanın ol-ması:
32- İhlâslı insanların azalması:
33- Düşük dereceli insanların yüksek makama gelmesi:
34- Sadece tanıdık insanlara selâm verilmesi:
35- Küçük kişilerden fetva alınması:
36- Örtülü çıplak kadınların ortaya çıkışı:
37- Mümin kişinin gördüğü rüyanın gerçekleşmesi:
38- Yazının çoğalması ve yayılması:
39- İslâm’ın teşvik ettiği Sünnetlerin hafife alınması:
40- Hilalin olduğundan büyük görünmesi:
41- Yalanın çoğalması ve aktarılan haberlerin doğru çıkmaması:
42- Yalancı şahitliğin çoğalması ve doğru şahitliğin gizlenmesi:
43- Kadınların çoğalması ve erkeklerin azalması:
44- Ani ölümün çoğalması:
45- İnsanların birbirlerini tanımamaya başlamaları:
46- Arap yarımadasının sulak ve otlak hale dönmesi:
47- Yağmurun artması ve ürünün azalması:
48- Fırat nehrinin altın bir dağ çıkarması:
49- Vahşi hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşması:
50- Belâların şiddetinden dolayı ölmeyi dilemek:
51- Rûmların çoğalması ve Müslümanlarla savaşmaları:
52- İstanbul’un fethi: 
53- Kahtânlı’nın çıkması:
54- Yahudîlerle savaş:
55- Zamanın sonunda Medine’nin kötüleri içinden çıkarttıktan sonra harap olması:
56- Müminlerin ruhunu alacak hoş bir rüzgarın çıkması:
57- Mescidi Harâm’ın mubah kılınması ve Kâbe’nin yıkılması:
İKİNCİ BÖLÜM
BÜYÜK ALÂMETLER
- GİRİŞ
- MEHDÎ (a.s.)
- MESÎH DECCÂL
- ‘ÎSÂ (a.s.)’IN İNMESİ
- YE’CÛC ve ME’CÛC 
- ÜÇ BÜYÜK ÇÖKÜNTÜ
- DUHÂN (DUMAN)
- GÜNEŞİN BATTIĞI YERDEN DOĞ-MASI
- DÂBBETU’L-ARZ
- İNSANLARI TOPLAYAN ATEŞ

   Çağımızdaki bazı yazarlar, içinde kıyamet alametlerinin bulunduğu gayba ait imân edilmesi gereken  haberlerin gerçekleşmesi konusunda insanları şüpheye düşürmektedirler. Bu yazarların kimisi sözkonusu alametlerin bazısını inkar ederken kimisi de gerçek dışı yorumlarda bulunmaktadırlar.
İşte bu nedenle, delillerini Kur’ân ve sahih hadislerden alarak, kıyametin küçük ve büyük alâmetlerini içeren bir araştırma yapmaya karar verdim. Bu araştırmayı yapmak pek kolay olmadı. Zira bu, hadislerin sıhhatini ve farklı rivayetlerin arasını bulmayı gerektiriyordu.
Bazı âlimler kıyametin alâmetleri ile ilgili kitaplar yazmışlardır. Lakin onlar sadece sahih olan hadislerle yetinmeyip, bir çok hadis rivayet ettikleri halde, sahihlik-zayıflık derecelerine dikkat etmedikleri görülmektedir. Bu durum okuyucunun zihnini karıştırmakta, okuyucu sahih olanı zayıf olandan ayırt edemez hale gelmektedir. Durum böyle iken  onlar, bu hadislerin izah edilmesi gerekenlerini izah etmemişlerdir. Buna rağmen önümüze bir çok hadisi toplayarak bu konuda bizim çalışmamızı kolaylaştırdıkları için Allah onlardan razı olsun.

 
                                                                                                         Yusuf el-Vâbil 
Bağlantı
Adres:
Hadis Yayınları / Atatürk Cad. Kurtuluş pasajı No:27 Osmangazi BURSA / TÜRKİYE

E-posta: hadisyayinevi@hotmail.com
Telefon: 0224 - 220 84 09
Faks: 0224 - 220 84 09
  http://www.hadisyayinevi.com
 
 

Paylaş....

Yorum Yazabilmek için Üye olmalısınız.

Üye Giriş Formu

Allah yaratılış gayesi yaratılışgayesi davet muhammed melek Kuran Sünnet hadis ayet cennet, cehennem, islam, insan, yazılı, sesli, video, yayın, ebu, said, enes, canlı, tv, abdurrahman, musa, isa, ibrahim, nuh, ıstılah, sohbet, albani, buhari, muslim, tirmizi, nesai, ibn, mace, taberi, kesir, kurtubi, sitte, ebu, davut, davud, sunen, dua,  büyü, cin, sihir, tılsım, ahmed, korunma, edeb, rukye, oruç, namaz, kurban, bayram, ramazan, fıtrat, tevhid, uluv, risale, tahkik, menhec, tahric, nur, muaz, zaman, sema, arş, cübbeli, harun, isa, yahya, vahiy, islami, video, islamivideo, mesnevi, mevlana, guraba, kitap, al, oku, öğren, cd, indir, download, ebu said tasavvuf mevlana fetva ayet ebusaid kitap kays leyla mecnun celalettin celaleddin rumi kimya zahir tecelli vasıf tanımak nitelemek hadis ilim  amel iman nas iman ıstılahşeriathakikathükümkuran sünnet küfür şirk tevhid sünnet kalp hayat zikir iman

Şu anda 587 ziyaretçi çevrimiçi